Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2016

Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám

Zachránit některé umělecké skvosty naší kultury, podílet se na jejich restaurování či zmapovat památkové postupy na jejich ochranu. Těmito a dalšími úkoly se až do roku 2020 bude zabývat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v projektech ministerstva kultury.

Ve spolupráci s několika dalšími institucemi získala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice finance na realizaci čtyř projektů v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), vyhlášeném Ministerstvem kultury České republiky. Projekty se zaměřují na umění a péči o něj.

„Projekty, na které získala až do roku 2020 naše fakulta finance, se zaměří například na péči o sochařská díla ze sádry nebo na restaurování mozaik ze skla a kamene. Jejich součástí budou aplikace praktických postupů restaurování, stejně jako shromažďování informací různého typu, které se stanou základem speciálních dokumentací a evidencí,“ uvádí příklady práce na nových projektech Ing. Hana Boštíková z oddělení projektů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a dále dodává:

„Naši restaurátoři spolu s dalšími kolegy budou také vyvíjet nejrůznější efektivní nástroje na ochranu našeho kulturního dědictví. Výstupem jednoho projektu má být například speciální software jako platforma pro další editační, analytickou a komparační práci s nejrůznějším materiálem. Podílet se ale budeme také na přípravě vybraných expozic.“

V letech 2016 až 2020 bude Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupracovat při realizaci těchto projektů například s Akademií věd České republiky, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nebo s Univerzitou Hradec Králové. U tří z těchto čtyř nových projektů je litomyšlská fakulta dokonce hlavním řešitelem.

Restaurátoři z Litomyšle tak budou mít možnost restaurovat nejen zajímavé památky, ale pracovat i s řadou odborníků a specialistů ze zahraničí. Fakultě se tak podaří prohloubit výzkumné aktivity a provázat je s výzkumem na dalších evropských pracovištích.

„Čeká nás spousta zajímavých úkolů. Projekty také samozřejmě napomohou popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví,“ dodává Hana Boštíková z litomyšlské fakulty restaurování.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílí ve vyhlášeném programu ministerstva kultury na následujících čtyřech projektech:

Ve spolupráci s Akademií věd České republiky fakulta řeší projekt s názvem Stopy tvorby – Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století zaměřený na možnosti konzervace a restaurování sádrových objektů. Do roku 2019 se budou restaurátoři zabývat aplikovaným výzkumem, ověřováním technik a postupů na modelových objektech ze sádry ve smyslu odkazu velkých sochařských mistrů, ale i jejich restaurováním.
Do roku 2020 bude trvat spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) na projektu Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, zaměřeném na zmapování specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky nástěnné mozaiky, stejně jako odzkoušení restaurátorských postupů a přístupů vedoucích ke zvýšení kvality restaurátorských prací.
S VŠCHT v Praze bude fakulta spolupracovat také na projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, který má přinést nástroje pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví. U vybraných materiálů vznikne speciální metodika dlouhodobé preventivní ochrany.
Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové fakulta řeší také projekt Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace, který přinese poznatky o dědictví benediktinského řádu na našem území. Předmětem budou speciální metodiky ochrany knihovních fondů i interiérů knihovny. Vzniknou také databáze typografických prvků knižního bloku nebo platforma pro další práci s různorodým materiálem.
Hlavním cílem projektů NAKI II je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Práce na všech čtyřech projektech budou zahájeny v březnu letošního roku. Finanční prostředky, které Fakulta restaurování Univerzity Pardubice na jejich realizaci získala, dosahují 37 milionů korun.

 

Valerie Wágnerová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty