Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2016

Nový předmět pro děti?

Školamyšl pro svou existenci potřebuje aktivní rodiče. S nimi přichází i diskuse o různých tématech souvisejících s výukou. Jednou z takových otázek je, jakou míru svobody mají děti ve škole mít. Svůj příspěvek k této debatě, který původně vznikl pro náš školní časopis, si dovoluji předložit i vám, čtenářům Lilie.

Navrhuji, abychom zařadili do osnov nový předmět Výchova ke svobodě. Naše děti mají výchov hned několik – hudební, výtvarnou, později pak pracovní a občanskou. Všechny mají rozvíjet konkrétní schopnosti dětí. Když se dítě na „výtvarce“ naučí kreslit, může z něj být architekt nebo třeba alespoň zvládne jednou namalovat pejska vlastním potomkům. Svobodná vůle je sice schopnost, kterou jsme nadáni všichni, pro její výchovu ale místo v ŠVP nemáme.

A schopnost svobody je nutné vychovávat. Určitě znáte lidi, kteří si s ní moc rady nevědí. Nostalgicky vzpomínají na časy, kdy vše bylo jasně dané nebo touží po větší regulaci čehokoli. Pak jsou tu naopak ti, kteří pod heslem „máme svobodu, můžu si dělat, co chci“ znepříjemňují život svému okolí.

Co by se v tomto předmětu mělo vyučovat? Především bych dětem předával základní princip – Svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností, jedno bez druhého neexistuje. A rovnou jim můžeme připravovat modelové situace: Za co neseš zodpovědnost, pokud chodíš do školy sám a nevodí tě rodiče? Za co neseš zodpovědnost, pokud dostáváš kapesné a můžeš si s ním dělat, co chceš? Končit můžeme u těch nejstarších někde u: Za co poneseš zodpovědnost, až budeš moci chodit k volbám? Za co neseš zodpovědnost, pokud si můžeš zvolit povolání, jaké jen chceš? Stejně tak jim můžeme postupně předávat zodpovědnost za větší a významnější úkoly a nechat jim svobodu splnit je po svém. Od mytí tabule v první třídě po vedení školního časopisu nebo organizaci školní akce koncem základní školy.

Zcela jistě se nebude dařit všem hned skvěle. Když se děti (a nejen ony) učí něco nového, chybují. Je to nutná součást procesu. A tak je jasné, že se může stát (a stane), že něco, za co převzaly zodpovědnost, neudělají nebo nezvládnou. To samo o sobě ještě nemusí být vážný problém, jen bude nutné s chybou dál pracovat, ale to se od jiných předmětů neliší.

Nedá mi to a připíšu podnět pro dospělé. My jsme ve škole Výchovu ke svobodě neměli. Kde a kdy jste si toto vzdělání doháněli vy?

I když nový předmět v rozvrhu ani ve Školamyšli nejspíš nevznikne, věřím, že se nám podaří děti ve svobodě vzdělat. Dnešní doba takové lidi potřebuje.

Václav Flaška


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty