Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2015

Státní pozemkový úřad je na výstavbu silnice R35 připraven

Pozemkové úpravy na plánované trase silnice R35, ale také majetkoprávní vypořádání, výkupy pozemků a personální připravenost. Především o těchto tématech v pátek 10. dubna 2015 jednal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s ředitelkou Státního pozemkového úřadu Svatavou Maradovou, která jej ubezpečila o připravenosti pozemkového úřadu v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R 35 z Opatovic nad Labem do Mohelnice.

„Provedení pozemkových úprav ještě před začátkem samotné výstavby zcela jistě zjednoduší výstavbu jako takovou. Jsem rád, že paní ředitelka vnímá mimořádnou stavební činnost v Pardubickém kraji a rozumí, že je nutné posílit personální obsazení v souvislosti s touto aktivitou,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V současné době je prioritou zadání studie pro dva úseky, u kterých se předpokládá, že budou realizovány v první vlně. Jedná se o úseky Opatovice – Časy a Časy – Ostrov. Byl jsem ubezpečen, že koncepce na zpracování pozemkových úprav by měla být hotová již v září letošního roku. Samotné pozemkové úpravy prvních plánovaných úseků by měly být dokončeny během roku 2016,“ vysvětlil Martin Netolický.

Ten se dlouhodobě o situaci ohledně plánů na výstavbu rychlostní silnice procházející Pardubickým krajem zajímá. „Situaci kolem silnice R 35, ale i I/35 sleduji dlouhodobě a snažím se aktivně účastnit veškerých jednání. V souvislosti se silnicí I/35 mne zajímá především možné rozšíření rovných úseků této komunikace, a proto se v nejbližší době v této věci sejdu s náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem,“ dodal hejtman Netolický.

Pozemkovými úpravami se slučují nebo dělí jednotlivé pozemky. Zabezpečuje se tak přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, u kterých se následně uspořádávají vlastnická práva. Výsledky pozemkových úprav zároveň slouží jako podklad pro územní plánování.

 

Kateřina Procházková Skůpová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty