Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2015

Novinka Portálu o bydlení – stránky věnované bydlení seniorů

Státní fond rozvoje bydlení oficiálně představil nový informační projekt věnovaný problematice seniorského bydlení. Jedná se o rozšíření webového Portálu o bydlení, který SFRB provozuje od loňského roku a který je dostupný na adrese www.portalobydleni.cz

Populace stárne a Česku hrozí, že už za pouhých dvacet let se polovina z celkového počtu obyvatel stane zcela závislou na práci lidí v produktivním věku. A nejen to: řešit se bude muset i další problém a tím je seniorské bydlení.

S vědomím těchto souvislostí, chceme prostřednictvím Portálu o bydlení pomoci seniorům orientovat se v mnohdy nejasných a komplikovaných otázkách souvisejících s jejich bydlením. Nikoli druhořadým cílem je snižovat hladinu stresových situací, do nichž se dostávají nejen senioři, ale logicky i jejich blízcí příbuzní. Právě oni by měli být další cílovou skupinou, na niž se chce Portál o bydlení na svých seniorských stránkách zaměřit. „Naší ambicí je získat zájem i třetí skupiny čtenářů, a to jsou lidé věkové kategorie 50+, neboť pouze včasné řešení otázek spojených s bydlením může výrazně zvýšit kvalitu seniorské části našeho života,“ dodává ředitelka SFRB Eva Helclová.

Stránky věnované seniorskému bydlení si kladou za cíl přinášet přehledně zpracované a praktické rady ve formě článků a poraden. Zapadají tak do kontextu Portálu o bydlení, informační platformy zajišťované SFRB. Čtenáři na něm nalezenou podrobné zprávy z oblasti bydlení, které mají za úkol pomoci s řešením jejich situace. „Jsme si dobře vědomi, že kromě finančních nástrojů podpory, což jsou v případě SFRB nízkoúročené úvěry, je potřeba věnovat úsilí a energii i informační podpoře. Přejeme si, aby se seniorské stránky, jako i celý Portál o bydlení, staly užitečnými pomocníky v každodenním životě našich občanů,“ vysvětluje Eva Helclová.

SFRB chce v budoucnosti Portál o bydlení dále rozvíjet. Ředitelka Helclová nevylučuje možnost rozšířit webové stránky například o sekci věnované bydlení mladých lidí. „Samozřejmě bude záležet na ohlasech našich čtenářů, které nás, doufejme, nasměrují, kudy se máme ubírat. Budeme proto velmi vděčni za vaše postřehy a komentáře,“ uzavírá Eva Helclová.

Stránky „Senioři a bydlení“ naleznete na adrese www.portalobydleni.cz

 

Mgr. Karolína Smetanová, ředitelka komunikace, Státní fond rozvoje bydlení


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty