Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2015

Dotační programy v oblasti sportu, volnočasových aktivit a cestovním ruchu vyhlášeny

Pardubický kraj 6. října 2015 vyhlásil programové dotace na rok 2016 v oblasti sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu. Konkrétní podmínky pro žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Dotační programy a granty.

„Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit je určen například na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, či volnočasových aktivit. Druhý program je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce a opravy sportovních zařízení nebo pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Současně jsme vyhlásili i program na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v kraji,“ oznámil krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný. „Lhůta pro podání žádostí je od 9. listopadu do 7. prosince letošního roku,“ dodal radní.

Přehled vyhlášených programů: Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit (Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací, Program B2: Podpora handicapovaných sportovců, Program B3: Podpora sportu pro všechny, Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje, Program B5: Podpora významných sportovních akcí, Program F1: Podpora volnočasových aktivit), Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací (Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací) a Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Na letošní rok schválila Rada Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit podporu pro 326 žadatelů ve výši 9,5 milionu korun. Grantový program v oblasti cestovního ruchu rozdělil čtyři miliony korun mezi 34 žadatelů. Podpořené projekty se týkaly základní i

doprovodné infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, jako např. obnovy rozhledny, vybudování dětských hřišť a odpočinkových míst pro turisty i cykloturisty a podobně.

 

Kateřina Procházková Skůpová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty