Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2015

SOS: Triky prodejců energií

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. upozorňuje spotřebitele na nový pokus firem působících na trhu s energiemi o sankcionování spotřebitelů, kteří se rozhodnou odstoupit od smlouvy o dodávkách energií uzavřenou při podomním prodeji. V posledních měsících řeší SOS MaS, z. s. ve svých poradnách poměrně mnoho případů se společností Comfort Energy, která spotřebitelům rozdává žárovky, za které v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodávkách energií, účtuje spotřebitelům 2 000 Kč. Jen tato kauza trošku utichla, objevila se taktika nová.

Jde opět o dvě provázané smlouvy, obě uzavřené v jednom okamžiku podomním prodejcem. Na jedné smlouvě figuruje firma My Energy - poskytovatel služeb v oblasti energetického poradenství, na druhé firma Stabil Energy - dodavatel energií. Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře s obchodním zástupcem společnosti Stabil Energy nejen smlouvu o dodávkách energií, ale současně uzavře smlouvu o poskytování služeb v oblasti energetického poradenství. Zde nám obchodní zástupce vystupuje v postavení zprostředkovatele pro firmu My Energy. Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím spojené, provézt optimalizaci distribučních sazeb… a to všechno bezúplatně. Na výše uvedeném by nebylo nic špatného, až na to, že zákazník - spotřebitel se v této smlouvě zavazuje k tomu, že nebude zasahovat do uzavřených smluv, měnit nastavení produktových řad či měnit dodavatele. Za porušení této povinnosti stanoví smlouva sankci 1 200 Kč.

Cíl je jasný. Jednak má spotřebitele odradit od odstoupení od smlouvy, a pokud tak přesto učiní, sankcionovat jej. Spotřebitel má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena na dálku do 14 dnů. U smlouvy, která byla uzavřena při podomním prodeji až 5 dní do zahájení dodávek dle Energetického zákona. V obou případech bez jakékoliv sankce. To, že je sankce sjednána ve smlouvě s jinou firmou a ne přímo s dodavatelem energií, je jen trikem, jak obejít tato zákonná ustanovení.

Podle názoru SOS MaS, z. s. nemá firma My Energy s. r. o. právo spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií jakkoliv sankcionovat. Je to z toho důvodu, že podle § 1812 odst. 2 Občanského zákoníku se k ustanovení ve smlouvě, ve kterém se spotřebitel vzdal zvláštního práva, které mu zákon poskytuje, nepřihlíží. Takovým „zvláštním právem" je i zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve stanovených lhůtách. K ujednání, ve kterém se spotřebitel zavazuje nezasahovat do uzavřených smluv, by se tedy podle názoru SOS MaS, z. s. nemělo přihlížet. Z logiky věci pak vyplývá, že není možné spotřebitele za porušení tohoto závazku ani sankcionovat.

Spotřebitelům, kteří si nebudou vědět v komunikaci s firmou My Energy s. r. o. rady, doporučujeme vyhledat pomoc a navštívit některou z našich osobních poraden, či využít našich služeb elektronického poradenství skrze webové stránky, nebo na poradenském emailu poradna@sos-msk.cz.

 

Marcela Reichelová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty