Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 1/2015

SOS varuje před nepoctivými finančními poradci a ukvapeným rušením stávajících životních pojistek

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. eviduje v poradnách zvýšený počet dotazů na téma životní pojištění. Důvod je zřejmý. U životního pojištění začaly od ledna 2015 platit nové přísnější podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. K 1. 1. 2015 totiž vstoupila v platnost novela Zákona o daních z příjmů a oproti dosavadní právní úpravě již není možné prostředky ze životního pojištění vybírat formou mimořádného výběru a současně na tutéž smlouvu uplatňovat daňové výhody.

Stávající klienti pojišťoven, kteří mají v minulosti sjednanou životní pojistku, by měli být obezřetní, zvláště pak nečinit ukvapená rozhodnutí a nerušit pod tlakem stávající životní pojistky. Nemusí se to vyplatit!

Jak tedy změna zasahuje do stávajících smluv o životním pojištění? Na daňový odpočet, v maximální výši 12 tisíc korun ročně, mají nárok jen lidé se smlouvami uzavřenými minimálně na pět let a přinejmenším do 60 let věku. Tyto základní podmínky novela nemění. Kdo však bude chtít i nadále čerpat daňové výhody, bude si muset pohlídat, aby jeho smlouva neumožňovala předčasné výběry (tzv. částečné odkupy).

Většina pojišťoven k tomu však přistoupila po svém, toto hlídá za své klienty a pojistné podmínky pro jistotu změnila u všech smluv, které doposud podmínky pro uplatnění daňových odpočtů splňovaly, a to tak, aby je splňovaly také po Novém roce. Tyto pojišťovny rozesílaly svým stávajícím klientům informační dopisy, ve kterých je se změnou seznamovaly. Pokud klient dává přednost možnosti mimořádných výběrů před využíváním daňových výhod, má možnost pojišťovnu o tomto informovat a původní smlouva zůstane v platnosti beze změny.

Pojišťovny však k této problematice mohou přistoupit rozdílně, je proto důležité věnovat zvýšenou pozornost korespondenci od pojišťovny a informacím, které obsahuje!

Pro některé spotřebitele může být situace nepřehledná, čehož mohou zneužít nepoctiví finanční poradci. Ostatně tak je tomu vždy, když dochází z důvodu změny v právní úpravě, k nutnosti úpravy obchodních podmínek. Obezřetní by pak měli být spotřebitelé zejména v okamžiku, kdy je finanční poradce, či zástupce pojišťovny (stávající nebo jiné) bude přesvědčovat o tom, že v souvislosti se změnou zákona, je potřeba starou smlouvu vypovědět a uzavřít novou. Rozhodně tomu tak není.

„Poradce“ v takovém případě často nesleduje zájem klienta, ale většinou zájem svůj vlastní. Za sjednání nové smlouvy dostává totiž velmi vysoké provize.

Výše nastíněný postup se spotřebitelům může velice prodražit a to hned z několika důvodů. Nejen, že s uzavřením nové smlouvy budou spojeny náklady na jejich uzavření, které bývají často nemalé, ale nová pojistka často bude z důvodu vyššího věku klienta a tedy i vyšší rizikovosti dražší než ta původní, anebo může obsahovat více výluk z pojištění.

Mezi informace, které vám nepoctivý finanční poradce často zamlčí, patří i skutečnost, že v případě předčasného ukončení životní pojistky budete muset „dodanit“ daňové úlevy z minulých let! Z původní pojistky vám bude sice vyplaceno tzv. odbytné, ale to bývá zvláště v prvních letech trvání pojištění minimální a navíc samo podléhá 15% dani z příjmů.

Rady na závěr. Před podpisem jakéhokoliv dokumentu, který se týká vašeho životního pojištění, zvažte předem všechny důsledky! Pozorně čtěte a nespoléhejte pouze na informace, které vám finanční poradce sdělí ústně! Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, můžete tak předejít nemalým finančním ztrátám. Životní pojištění je dlouhodobý produkt, a proto k němu tak i přistupujte, předčasné rušení se nevyplácí!

 

Marcela Reichelová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty