Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2014

Noc s Andersenem

Pátek 4. dubna 2014 je datum, kdy se 80 000 dětí a dospělých na celém světě účastní akce na počest Hanse Christiana Andersena. Letošní Noc s Andersenem zahájil pan Vojtěch Stříteský, 2. místostarosta města Litomyšle. Po krátké ukázce pohádky Křesadlo nám pan Stříteský sdělil, že když byl malý, tak se po přečtení této pohádky velmi bál psů. Také se s námi vyfotografoval RNDr. Jiří Grygar, CSc., popularizátor astronomie. Následně jsme šli na vlakové nádraží, jeli jsme totiž do Tržku (i když to měl být tajný výlet, všichni o cíli výletu věděli). Jakmile jsme dojeli do Tržku, pršelo jako z konve, a proto jsme se schovali pod plechovou vlakovou zastávku. Když paní knihovnice řekly, že prší pouze trochu, vyšli jsme. Paní knihovnice nám řekly, že si máme všímat věcí kolem, např. u řeky Loučné byla vrba - bez vodníka. Když jsme procházeli Tržek, tři holky si pamatovaly SPZ jednoho auta. Došli jsme i do Nedošínského háje, který je přírodní památkou od roku 1992. Mohli jsme si prohlédnout pramen sv. Antonína. Po dvou a půl hodinovém výletě jsme přišli zpátky do knihovny, tam na nás čekali dva hosté. Paní učitelka Věra Šafářová, která nám vyprávěla o cestách do Ruska, například jak spali ve vlaku a různé další zážitky. Druhým hostem byla paní Blanka Brisudová, ta je vlakovou průvodčí. Jí se například stalo to, že když šla vybírat peníze za jízdenky, našla jednoho muže, který neměl peníze a byl v prostoru pro zavazadla nad sedačkami.

Ve stejný den jako Andersenova noc se v Litomyšli oslavovalo 100 let od narození Zdeňka Kopala (významného astronoma). V Klášterních zahradách bylo asi 6 dalekohledů, kterými jsme pozorovali dvojhvězdu, Jupiter a jeho měsíce, Měsíc i jeho krátery. Po krásném pozorování noční oblohy jsme měli soutěž, která se týkala výletu. Po soutěži a krátkých hrách jsme zalezli do spacáků a šli spát.            

 

Barbora Dlouhá, 1. ZŠ Litomyšl


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty