Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2014

Chůva jako profese

Prvních 25 absolventů rekvalifikačního programu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ je po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek připraveno poskytovat své kvalifikované služby. Pilotní ověřování programu se uskutečnilo v rámci projektu UNIV 3 (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) na půdě Střední pedagogické školy Litomyšl. Jeho cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání odborné zkoušky. Významným je přitom fakt, že uznávány jsou dovednosti a znalosti, které se zájemci naučili během života, a to nejenom v rámci školy, ale i mimo ni. „Je třeba zdůraznit, že člověk, který projde zmiňovaným rekvalifikačním programem, po jeho absolvování pečuje o dítě či děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým se za svou práci zodpovídá, popřípadě jej získané osvědčení kvalifikuje pro péči o děti v dětských koutcích. Nejedná se tedy o kvalifikaci pro učitele mateřských škol,“ vysvětluje Vlasta Hřebcová a Jana Švecová, které profesní kvalifikaci chůva pro děti v rámci pedagogické školy společně s dalšími pedagogy připravily a zrealizovaly. Kdo z rodičů se alespoň jedenkrát nedostal do situace, kdy musel řešit problém komu svěřit své dítě ke krátkodobému jednorázovému pohlídání či pravidelně péči, aby se jednalo o jedince zodpovědného, spolehlivého, který má nějakou praxi s dětmi? Asi jenom ten, komu v rámci rodiny bezproblémově funguje role prarodičů. Pro všechny ostatní pak odborník s osvědčením Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je jistě řešením více než vítaným. Pedagogická škola tak nalezla další bílé místo, které v rámci rekvalifikací a ve spolupráci s úřady práce může napomoci odstranit. „Žadatelem o konání zkoušky může být fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň střední vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost,“ komentuje pro koho je vlastně profesní rekvalifikace určena Jana Švecová a Vlasta Hřebcová dodává: „Absolventi „chůvy“ by mimo jiné měli zvládnout péči o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, měli by umět poskytnout první pomoc při úrazech a poranění dítěte či vést dítě k hygienickým návykům nebo uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, znají množství hrových činností pro děti atd.“ Pro výkon funkce chůvy nejsou vhodní zájemci, kteří nejsou zdravotně způsobilými, jako například lidé s epilepsií či jiným záchvatovým onemocněním, duševní poruchou, poruchou chování či závažným endokrinním onemocněním. „Od podzimu letošního roku plánujeme otevřít pro zájemce o profesi chůvy další kurz,“ říká Olga Kusá, zástupkyně litomyšlské pedagogické školy. Tímto konstatováním jistě potěšila další zájemce o absolvování rekvalifikačního programu.

 

Zuzana Fruniová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty