Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2014

Kraj Smetany a Martinů: Městys Svojanov se představuje

Svojanov leží na pomezí Čech a Moravy v malebném údolí říčky Křetínky. Tvoří jej šest místních části – Svojanov s osadou Korýtka, Starý Svojanov, Předměstí, Hutě, Studenec a Dolní Lhota, ve kterých žije 360 obyvatel. Svojanov je vyhledávanou turistickou oblastí se sportovním, ubytovacím i informačním zázemím. Působí zde několik místních organizací a spolků, především Sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí na společenském životě a také nabízí řadu volnočasových aktivit občanům a turistům. Samozřejmostí městyse je turistické informační centrum, mateřská škola, zdravotní středisko, pošta, rybník na sportovní rybolov i několik sportovišť. Svojanov je protkán mnoha naučnými stezkami, které prochází Přírodním parkem řeky Křetínky s řadou vzácných rostlin a nerostů. Tyto stezky propojují i jednotlivé historické památky. 

První zmínka o Svojanově se objevila v roce 1287 ve Zbraslavské kronice. Již od 16. století je zmiňován titul městys, který Svojanov znovu obdržel v roce 2007. Význam Svojanova v rámci českého království dokládá i stříbrný český lev ve znaku městyse. Tento znak má Svojanov od roku 1538.              

Historie Svojanova je úzce spjata s královským hradem Svojanov, který nechal vystavět jako obranný hrad významné obchodní stezky Přemysl Otakar II. Stal se královským věnným hradem a kromě královny Kunhuty tu pobýval i Záviš z Falkenštejna se svou manželkou princeznou Alžbětou Uherskou.

K nejvýznamnějším turistickým atraktivitám kromě samotného hradu patří především kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově, který pochází z poloviny 13. století. Úrovní své výzdoby výrazně přesahuje regionální stavby.  V roce 2003 byl znovu otevřen po náročné rekonstrukci a dnes je celoročně zpřístupněn nejen věřícím, ale také turistům. Rozsáhlost a hlavně jedinečnost výmalby kostela, která se objevuje spíše v oblastech jižní Evropy, mohou návštěvníci ocenit při prohlídce s podrobným výkladem (objednat lze na tel. 605471759 u p. Kopecké).

Další významnou památkou je kaple sv. Máří Magdalény, stojící na poutním místě zvaném „Majdalenka“. Právo pořádat tu výroční trhy na svátek sv. Magdalény potvrdil Svojanovu v roce 1842 císař Ferdinand I. V archivu Svojanova je uložen originál listiny s dochovanou královskou pečetí.

Vlastnímu Svojanovu dominují tři zrekonstruované stavby stojící téměř v přímé ose s hradem:  Fara, kde sídlí farní úřad, „Radnice“ s úřadem městyse, knihovnou, turistickým informačním centrem a společenskými prostorami a kostel sv. Petra a Pavla. Kolem kostela byla vybudována turistická stezka, která nejen dotváří okolí stavby, ale stala se i vyhledávanou vyhlídkou do údolí. Na návrší nad kostelem se připravuje i obnova arboreta. To původní vzniklo na začátku 20. století. Stezka začíná u kaple sv. Jana Nepomuckého. Samotná socha a vybavení kaple jsou zapsány v seznamu kulturních památek.

Také většina zástavby Svojanova si buď zachovala původní ráz, nebo je rekonstruována do původní podoby, a tak turista přijíždí do údolí s roubenými chalupami, plného zeleně.

Díky historickému významu a přírodnímu bohatství je Svojanov vyhledávanou rekreační oblastí.  Pro návštěvníky je kromě turistického vyžití připravován i celoroční kulturní a sportovní program. Proto neváhejte a přijeďte nás navštívit.
Více informací naleznete na www.mestyssvojanov.cz.

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty