Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2014

SOS: Vymáhání dluhů podle nového Občanského zákoníku

Rok 2014 je přelomovým pro každého občana naší republiky. Začíná platit Nový občanský zákoník a také další úpravy. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s, upozorňuje na novinky ve vymáhání dluhů podle Nového občanského zákoníku.

Jedna z nových úprav umožňuje soudním exekutorům postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před uzavřením manželství. To znamená, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl jen jednomu z manželů, ať už za trvání manželství, nebo dokonce i před jeho uzavřením.

Bojíte se, že se dozvíte o dluzích manžela nebo manželky a bude postižený i váš majetek?

Finanční poradce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Ing. René Skýpala LLM k tomu říká: „Nově se lze proti tomu bránit. Nový občanský zákoník vám umožňuje projevit svůj nesouhlas ihned poté, co jste se o dluzích, které si manžel vytvořil proti vaší vůli, dozvěděla.“ Dále uvádí: „Pokud projevíte písemně svůj nesouhlas a odešlete ho věřiteli manžela, nejlépe ještě před možným zahájením řízení o takové pohledávce u soudu, máte oporu v zákoně. Opora je v tom, že pak může být postižený majetek ve společném jmění manželů v exekuci jen do výše jeho podílu na společném jmění manželů a vám váš podíl zůstane. Toto pak bude platit i v případě, kdy bude manžel povinen platit výživné nebo bude finančně postihnut za jakékoli své protiprávní jednání nebo i v případě, že dluh vznikl ještě před uzavřením manželství.“

Marcela Reichelová, předsedkyně SOS


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty