Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2014

SOS: Varování před podvodnou firmou

V posledních několika dnech se v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., množí stížnosti na praktiky firmy Endemos distribution s.r.o. z Prahy, která spotřebitelům, převážně seniorům, rozesílá upomínku – výzvu k úhradě dlužné částky ve výši 3 566 Kč.

Společnost v dopise uvádí, že kontrolou účetní evidence zjistila dluh na klientské kartě za stále aktivní členství a vyzývá daného spotřebitele, aby ve vlastním zájmu neprodleně kontaktoval společnost na zákaznické lince +420 900 850 555. Dále ho společnost vyzývá, aby se nevyhýbal svému závazku, a upozorňuje ho, že v případě, že nebude celou věc řešit a nebude společnost kontaktovat, bude pohledávka vymáhána exekučně. Samozřejmě že takový dopis nejednoho seniora vyděsí, i když si není vědom jakéhokoli členství.

Společnost však má být kontaktována na linku se zvýšeným tarifem. U hovoru začínajících čísly 900, 906 a 909 totiž platí, že 4. a 5. pozice určuje cenu za minutu volání v Kč včetně DPH. V tomto případě za zavolání na tuto linku spotřebitel zaplatí za minutu hovoru 85 Kč.

Na základě těchto skutečností SOS MaS, z.s., upozorňuje, že se jedná o podvodné jednání, jak vylákat ze spotřebitelů peníze. V takovýchto případech pamatuje na spotřebitele i zákon, který přímo zakazuje prodávajícím používat pro komunikaci se spotřebitelem telefonní čísla

s vyšší než běžnou cenou.

Proto SOS MaS, z.s., nedoporučuje na tuto linku volat a radí postiženým ohlásit celou záležitost na Policii ČR, která se již také o případ začala zajímat.

 

Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty