Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2014

Kraj Smetany a Martinů: Obec Sebranice se představuje

Obec Sebranice leží na pokraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 482 metrů. Sebranice jsou tvořeny dvěma místními částmi – Sebranice a Vysoký Les. V současnosti žije v Sebranicích 986 obyvatel, z toho 11 ve Vysokém Lese. Průměrný věk obyvatel je 37,3 let.

Název Sebranice je odvozen od slovesa sebrat a označoval lid sebraný z celého okolí. Obec vznikla sloučením tří samostatných obcí – Sebranic, Pohory a Kaliště - a dvou osad -Třemošná a Vysoký Les. První zmínka o Sebranicích je zapsána v berní rule v zemském archivu: „1347 villae Kalis, Trzemosna et Zebranicz episcopo…“

V obci se nachází několik památek a zajímavostí, ke kterým patří kostel sv. Mikuláše, kaple sv. Mikuláše, kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Anny ve Vysokém Lese, dále Boží muka a křížky. Dalšími zajímavostmi jsou Toulovcova kašna, nejkratší železniční trať v České republice a kamenný kříž na Karlově.

V Sebranicích působí několik místních organizací a spolků, které se podílí na společenském životě obce a také nabízí volnočasové aktivity občanům. Mezi tyto patří Salesiánské středisko, kde mohou děti navštěvovat výtvarný a taneční kroužek. Dále Sbor dobrovolných hasičů, který vč. zastoupení družstev žen a mužů vede kroužek malých hasičů. TJ Sokol Sebranice zaštiťuje pravidelné fotbalové tréninky, zápasy a turnaje ve všech věkových kategoriích. Praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé, se věnuje Spolek archaických nadšenců. Zabývá se tavbami železné rudy, pálením dřevěného uhlí v milířích, pečením chleba ve venkovních pecích, pěstováním přadného lnu a jeho ručním zpracováním až po výrobu plátna. Několikrát ročně pořádá kurzy pro veřejnost, např. řezbářství, výroba postaviček z kukuřičného šustí. Hraje divadelní představení Járy Cimrmana. Také jejich zásluhou a láskou k práci našich předků můžeme v současné době ve Vysokém Lese navštěvovat dvě ze tří zaniklých kaplí, které byly v loňském roce obnoveny a vysvěceny. Aktivně se na životě v obci podílí místní organizace Českého svazu zahrádkářů a jimi každoročně zajištěné moštování sezónního ovoce, myslivecké sdružení Sebranice-Lezník, včelaři a místní organizace KDU-ČSL.

Společenský život je v naší obci opravdu bohatý. Mezi pravidelně se konající kulturní a společenské akce patří: plesy (Farní, Fotbalový a Hasičský), Masopustní průvod, dětský karneval, zábavy (Velikonoční, Kateřinská), oslava svátku Dne matek, Podzimní výstava, keltský svátek Samhain, rozsvěcení vánočního stromu, Předsilvestrovské posezení aj. Každých 5 let se společně s oslavou výročí založení hasičského spolku koná Setkání rodáků, které se nyní uskuteční 31. 5. 2014.

28. 9. 2008 byla slavnostně otevřena poznávací stezka „Sebranice v historii a současnosti“, která obsahuje 12 stanovišť a v celkové délce 8,5 km vás provede zajímavými místy obce.  V obci se také protínají 3 směry cyklotras.

Pro sportovní vyžití v obci slouží areál koupaliště – bazén o délce 50 m a malý vyhřívaný bazén pro děti, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dvě hřiště na plážový volejbal. Dále dětské hřiště Sluníčko a fotbalové hřiště, kde se konají vzájemné zápasy s týmy z blízkého i vzdáleného okolí (muži hrají v poslední době stabilně I. B třídu).

V Sebranicích se nachází pošta, MŠ, I. stupeň ZŠ, pobočka ZUŠ, ordinace dětského a praktického lékaře, pohostinství a sezónní pohostinství na koupališti, prodejna smíšeného zboží, prodejna masa a uzenin, prodejna textilu Lamido, prodejna a opravna malé zemědělské a zahradní techniky, kadeřnictví a další. Bydlení nabízí obec v bytových domech a vlastní stavební parcely k výstavbě rodinných domů.

Největším zaměstnavatelem v Sebranicích je Agro družstvo Sebranice, dále firma Bohemiatex, s.r.o., Lamido, a.s., 2S Trade, s. r. o., SKH Sebranice, s. r. o., Vale-Bohemia, s.r.o., samostatně hospodařící zemědělci a drobní řemeslníci.

Více informací naleznete na www.sebranice.cz.

Obec Sebranice


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty