Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2014

Stanislav Wagner v městské knihovně

V úterý 25. února se v litomyšlské knihovně sešlo přes padesát zájemců o historii svého města, kteří zhlédli filmy natočené členem Klubu filmových amatérů panem Stanislavem Wagnerem. Ten pro ně připravil promítání dvou tematických filmů, které zachytily povodeň v Litomyšli v roce 1997 a následky vichřice, která řádila v roce 2010. Další dva filmy se pak soustředily na proměnu dvou litomyšlských ulic v průběhu téměř stovky let – Tyršovu a Mařákovu ulici. Na historii dalších ulic se můžeme těšit na podzim tohoto roku. Ještě že jsou v našem městě filmaři - amatéři, kterým patří náš dík. Vždyť paměť je tak nespolehlivá…

Jana Kroulíková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty