Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2014

Městská knihovna a památkáři uspořádali komentovanou prohlídku piaristického kostela

Koncem ledna se uskutečnila další komentovaná prohlídka piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, kterou NPÚ ÚOP v Pardubicích organizoval ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl. Opětovně vysoká účast návštěvníků svědčí o velkém zájmu, jaký veřejnost o prohlídku tohoto historického objektu projevuje.

Barokní kostel Nalezení sv. Kříže byl postaven v letech 1714-1722 významnými architekty Giovanni Battistou Alliprandim a Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Stavbu financoval majitel zámku v Litomyšli, hrabě František Václav z Trauttmannsdorfu. Na vnitřní výzdobě kostela se podílela celá řada uznávaných umělců své doby, např. sochař Matyáš Bernard Braun nebo římský malíř Francesco Trevisani.

Využití kostela ve 2. polovině 20. století bylo velmi omezené. Původní vnitřní zařízení bylo kvůli špatnému stavu budovy před více jak třiceti lety demontováno a uloženo v depozitářích. Zchátralý interiér kostela se podařilo obnovit díky dotacím z evropských fondů (program IOP) za odborného dozoru NPÚ ÚOP v Pardubicích. Od roku 2011 probíhá restaurování většiny mobiliáře, které má být dokončeno do června letošního roku. Většina předmětů je již umístěna zpět v kostele, vzácnější sochařská a obrazová výzdoba na svůj návrat teprve čeká.

Návštěvníci měli při prohlídce jedinečnou příležitost podívat se do objektu v průběhu stavební obnovy, těsně před dokončením restaurátorských prací. Odborný výklad se zaměřil na historii objektu, ukázky stavu mobiliáře před zahájením prací i popis procesu restaurování, kterému byly předměty podrobeny v dílnách. Další prohlídky se do budoucna připravují.

Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ ÚOP v Pardubicích


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty