Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2014

Kraj Smetany a Martinů: obec Pomezí se představuje

Historie obce Pomezí se začala psát před staletími a její vznik je zřejmě těstě spjat se založením města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce. Obec Pomezí (v době vzniku Leevendorf) dostala svůj název právě po svém lokátorovi, který zde obdržel rychtu se šenkem. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13. století. Podruhé se o obci dovídáme v souvislosti se vznikem litomyšlské diecéze, kde je jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě také k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém slohu. Historie kostela sv. Jiří je dlouhá a zajímavá. Svoji současnou podobu kostel získal v roce 1727.  Během svého vývoje obec náležela k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo v obci vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme nový název obce Limberk.

V roce 1712 se datují první zmínky o vzniku školy, která ještě neměla svoji budovu. Teprve v letech 1874-1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce 1938. Po druhé světové válce byly obě budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly v posledním desetiletí dvacátého století.

Složitá situace se zásobováním vodou byla vyřešena v roce 1928-1929, kdy byl uveden do provozu nově vybudovaný vodovod. Elektrifikace obce byla vyřešena v roce 1948.

Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl obci přidělen současný název – Pomezí.

Největší rozmach začala obec prožívat v 70. letech. Postupně byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, postaveny dvě samoobsluhy, zrekonstruován kulturní dům a provedena celková rekonstrukce budovy čp. 4, kde našly své zázemí poštovní úřad, obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy základní školy. Autobusové zastávky se dočkaly modernizace. Nutná byla pro obec výstavba čerpací stanice, vodojemu a vodovodních řadů, oprava asfaltových komunikací, rekonstrukce kulturního domu, přístavba školní kuchyně u základní školy horní, kabelizace telefonní sítě, oprava a budování mostků, demolice a úprava plochy u budovy čp. 5, výstavba dětských hřišť v areálu obou škol a jiné.

Celkovou rekonstrukcí a přístavbou prošla hasičská zbrojnice, v roce 2003 byla obec plynofikována a vybudovány dva sportovní areály u ZŠ horní a sportovní areál u ZŠ dolní, kde se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, sportovní dráha pro hasiče a budova šaten, kde jsou šatny pro sportovce, fitcentrum a bufet. Hřbitov a budovy, v areálu hřbitova postupně dostaly novou tvář. Je ještě spousta malých i velkých stavebních akcí, které byly v uplynulých letech vybudovány ku prospěchu všech obyvatel obce.

Největší a finančně nejnáročnější stavba splaškové kanalizace byla zahájena na podzim roku 2011 a dokončena v prosinci 2013.

Od roku 1999 má obec svůj znak a prapor.

V roce 2006 získala obec v soutěži Vesnice roku Bílou stuhu za práci s mládeží. Ze získaných finančních prostředků byla vybudována počítačová učebna na II. stupni ZŠ.

Poměrně rozsáhlá je v současné době výstavba rodinných domů a z toho vyplývající zvyšující se počet obyvatel obce.

Obcí prochází cyklotrasy a v zimě můžete potkat v přilehlých lesích běžkaře.

Všechny vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu naší obce.

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty