Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2014

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů: Dolní Újezd

Rodové kořeny:

Eduard Štětina – ministr zahraničí USA, v r. 1945 byl na Jaltě při podpisu ukončení II. světové války. Byl pravnukem Ondřeje Štětiny rodáka z Dolního Újezdu č. 81.

Rudolf Friml - hudební skladatel a klavírní virtuóz, narozen 2. 11. 1879 v Praze v rodině pekařského mistra Františka Frimla a Mariany rozené Křemenákové z Dolního Újezdu u Litomyšle čp. 250. Jeho sestra Zdeňka byla provdaná za herce a písničkáře Karla Hašlera.

Rodáci:

Bernard Beniš -  narozen 1860, v letech 1909 až 1919 byl řídící učitel v Dolním Újezdě, zakladatel spolku „Lukáš Pakosta“, starosta TJ Sokol v Dolním Újezdě, dlouholetý jednatel Hospodářského společenstva okresu Litomyšlského, autor třídílného památníku tohoto společenstva, autor knížek o Lukáši Pakostovi, Doma a za hranicemi, Vodník flamendr. V letech 1921 až 1939 psal mnoho článků do časopisu „Od trstenické stezky“.

PhDr. Milada Jiskrová provd. Večeřová - učitelka na SPŠE v Pardubicích, překladatelka a spisovatelka. V mládí se léčila v Luži v Hamzově léčebně. Odtud je kniha „Děti z Košumberka“ a z oblasti sportu je „Nouzové přistání“. V knižnici Večery pod lampou píše pod pseudonymem Helena Skladovská např. Horské romance, Večírek s překvapením, Slečna z pošty atd.

Zasloužilí kněží:

P. Frich Jan - farářem v Dolním Újezdě v letech 1710-1718, potom arcibiskupským vikářem pro střed Chrudimského kraje, dále byl v konsistoři arcibiskupské kanceláře v Praze, později děkanem kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. V r. 1729 byl v delegaci ke svatořečení sv. Jana Nepomuckého u papeže Klimenta XII. Splnil tam přání svého nástupce v Dolním Újezdě Daniela Wolfganga Pelikána a získal papežské breve (povolení) k založení Růžencového bratrstva.

P. Vašíček Josef Ignác - farář v Dolním Újezdě v letech 1806-1823, pisatel pamětní farní knihy, ve které podchytil historii kostela sv. Martina i událostí z Litomyšlska od r. 1553-1823 (psané latinsky). Po Tolerančním patentu císaře Josefa II., po zrušení Růžencového bratrstva byla za jeho působení v r. 1806 přestavěna Danielská kaple na školu.

P. Josef Čihák - farář v Dolním Újezdě v letech 1946-1956 a 1968-2001.

V r. 1957 byl odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění za spoluúčast v protistátní činnosti na 6,5 roku vězení, ztrátu občanských práv se zákazem návratu do farnosti na 10 let. Prošel věznicemi v Pardubicích, Chrudimi, na Pankráci, ve Rtyni v Podkrkonoší a Valdicích, kde se setkal s pozdějším biskupem K. Otčenáškem. V r. 1962 byl propuštěn na základě amnestie prezidenta Ant. Novotného. Do r. 1968 musel pracovat ve stavebnictví. V r. 1968 se vrací do svého působiště dolnoújezdské farnosti, kde aktivně působí až do r. 2001, kdy odchází do důchodu. Zemřel 25. 8. 2003, jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho duchovních a několik set občanů.

P. František Martin Vích - narozen 12. 6. 1921 v Jiříkově (místní část Dolního Újezdu). Vyučil se zahradníkem a v l8 letech vstoupil do řádu Petrínů v Českých Budějovicích, kde byl 18.12 1949 vysvěcen. V r. 1953 byl obviněn z protistátní činnosti a odsouzen na 10 let. Vězení nastoupil ve Rtyni v Podkrkonoší „Na uranové uhlí“, kde přežil s těžkým úrazem zával. V dole tajně sloužil mše sv. pro své kolegy vesměs duchovní. Dále byl vězněn ve Valdicíh a Mírově. Po amnestii v r. 1960 pracoval v zahradnictví v komunále v Č. Budějovicích. Od r. 1967 působil ve farnosti Dobrš u Strakonic a do r. 2007 navíc sloužil mše sv. ve Vacově a Česticích. V r. 2005 obdržel od tehdejšího prezidenta V. Klause Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Soutěžní otázka: S jakou muzikou je spjat život P. Františka Martina Vícha (nápověda jejich hudbu měl velice rád a přál si ji přivézt do Dolního Újezdu, což se povedlo letos na Svatomartinskou pouť). Odpovědi zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org

Odměna: 2 lístky na Újezdské Babí léto v roce 2015

N. Šauerová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty