Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2014

Díky programu JESSICA získaly znevýhodněné městské zóny v České republice téměř půl miliardy korun

Státní fond rozvoje bydlení a Správce FRM v tuto chvíli evidují 131 žádostí o úvěr za zhruba 500 mil. Kč. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 mil. Kč a schválené a schvalované smlouvy 152 mil. Kč. Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA je minimálně 550 mil Kč a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících.

Podle ředitele Holdingového fondu SFRB Ing. Michala Pluty by se mělo jednat o navýšení zhruba 20 mil. Kč. „Zároveň počítáme s příjmem náhradních projektů, které budou přijaty nad rámec limitu 570 mil. Kč a zasmluvněny pouze v případě, že bude existovat volný limit pro úvěrové smlouvy,“ vysvětluje ředitel Pluta a dodává, že bližší údaje o volném limitu finančních prostředků lze získat na webových stránkách SFRB a SFRM.

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do měst s  IPRM zónami, podporovaných z Integrovaného operačního programu. Program lze použít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů a využít jej mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už se jedná o veřejné subjekty, bytová družstva, společenství vlastníků, obchodní společnosti nebo fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům o minimálně čtyřech bytových jednotkách.

„Vysoký zájem o pilotní projekt JESSICA ukazuje, že úvěrová podpora pro rekonstrukce bydlení je pro investory dostatečně motivační. V programovém období 2014 – 2020 máme příležitost takto použít řádově vyšší objem prostředků a zajistit si tak možnost jejich opakovaného využití v budoucnosti,“ komentuje úspěšnost programu JESSICA ředitelka Státního fondu bydlení JUDr. Ing. Eva Helclová.

Výhody programu JESSICA

Hlavními výhodami programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. Správce FRM (Komerční banka a.s.) poskytuje úvěry z programu JESSICA již od 0,58 % p.a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků.

Finanční prostředky tohoto programu nejvíce využívají žadatele na snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, zateplení střech) a dále na rekonstrukce vnitřních prostor, zejména pak na výměny a modernizace výtahů.

O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty.

Mgr. Karolína Smetanová, ředitelka komunikace Státního fondu rozvoje bydlení


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty