Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2014

Služby oblastní kanceláře Krajské hospodářské komory

Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968, je Kontaktním místem veřejné správy – Czech POINT a také Informačním místem pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů, vidimace listin, legalizace podpisů, konverzí atd. lze v rámci služeb poskytovaných Informačními místy pro podnikatele získat zdarma informace o podnikatelském prostředí, programech podpory MSP, dotacích EU i k zahájení podnikání. Uvedené služby poskytujeme nejen svým členům, ale i veřejnosti.

 

Lenka Báčová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty