Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2014

Nominujte dobrovolníky

Již 4. rokem je možné nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje. Cílem je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominace je možné zasílat do tří kategorií: Dobrovolník, Nestátní nezisková organizace a Společensky odpovědná firma do 7. listopadu 2014.

Nejvýznamnější počiny dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru. Základní pravidla, určující kdo může nominovat a být nominován, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskového organizace www.nevladky.cz. Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech do 7. listopadu 2014 na adresu: Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Klášterní 54, 530 02, Pardubice. Obálku označte heslem „NOMINACE". Nominační listy můžete také vyplnit elektronicky na www.nevladky.cz.

 

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty