Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2013

Kraj Smetany a Martinů: Obec Květná se představuje

Obec Květná patří svými zhruba čtyřmi sty obyvateli mezi ty menší obce, přesto může být příkladem, že i tam se může společenskému životu dařit. A to i přes několik handicapů, které by mohly být kulturnímu vyžití na překážku. Obec nemá totiž žádný kulturní dům či sál pro pořádání akcí a v obci je jen jedna společenská organizace, Sbor dobrovolných hasičů. Také katastrální uspořádání obce, kdy kromě vlastní Květné je její součástí několik kilometrů vzdálená osada Borová, krčma a panelová bytovka s přilehlými rodinnými domky vedle vzdálené vojenské posádky, by mohlo být na první pohled na překážku. Na druhé straně zase velkým přínosem je letní zábavný areál s kiosky pro občerstvení, tanečním parketem s umělým osvětlením, zastřešenými místy na sezení a hřištěm pro nohejbal, o který se starají členové SDH.

V posledních letech se společenskému životu v obci daří, a to především velmi agilnímu SDH a paním učitelkám a zaměstnankyním místní základní a mateřské školy, kteří za finanční podpory obce veškerý společenský život vymýšlí, uskutečňují a organizačně a pořadatelsky zajišťují. Nelze ovšem zapomenout i na jednotlivce, kteří pořádají především akce sportovního charakteru, i na spoustu dobrovolníků, kteří nezištně při všech akcích pomáhají.

Abychom akce ukázali pěkně po pořádku, musíme začít již na samém začátku roku, kdy se pořádá již tradiční turnaj v šipkách v místní hospodě U Juříků, a to i za účasti soutěžících z okolních vesnic Pomezí či Chmelíka, a posléze turnaj ve stolním tenisu, rovněž i tady s účastí přespolních. Poslední dubnový víkend před prvním májem pořádá SDH a škola tradiční slet čarodějnic se spoustou soutěží pro děti, opékání uzenin a na závěr pod dohledem hasičů velká vatra, na které se spálí čarodějnice, kterou si samy děti vyrobí. Následuje pak Den dětí, v Květné i okolí známý jako Cesta pohádkovým lesem. Každý rok se tematicky obměňuje, letos se konal jakožto nábor účinkujících do cirkusu pod názvem Cirkus Květento.

Účast byla neuvěřitelná, něco málo přes 100 dětí z širokého okolí. Za pozornost stojí, že na jednotlivých stanovištích se dobrovolně účastní desítky místních občanů a veškeré kostýmy a potřebné rekvizity si zhotovují sami. Další připravovanou akcí je rodinný výlet na kolech na hrad Svojanov a posléze grilování a diskotéka v místním areálu. Protože kostel v obci je zasvěcen sv. Vavřinci, koná se v polovině srpna v sobotu mše v místním kostele a večer pouťová zábava v letním areálu a v neděli pak odpoledne pro děti se skákacím hradem, trampolínou, čtyřkolkami, jízdě na koních a rovněž bohatým občerstvením. Je již zbytečné zdůrazňovat, že organizaci zajišťuje SDH. Na podzim pak se ještě koná drakiáda, kterou akce v areálu většinou končí.

Ze sportovních akcí je dále nutno připomenout také již tradiční turnaj v nohejbalu, kromě místních se účastní družstva ze Svitav, Vendolí, Chmelíku a Pomezí. Při této příležitosti se grilují vepřové kýty.

Za zvláštní zmínku stojí také pořádání okrskových soutěží v požárním sportu v krásném prostředí za letním areálem, který si zbudovali sami hasiči a ti jej udržují a stále zdokonalují. A určitě to dělají dobře, od roku 2003 se soutěže na přání ostatních družstev z okrsku konají už jenom v Květné a každoročně si odnáší jenom slova pochvaly soutěžících i nadřazených orgánů.

V naší obci působí také občanské sdružení Květná Zahrada, které provozuje dům na půl cesty. Kromě toho nabízí i levné ubytování a možnost prožít třeba netradiční dovolenou nebo víkend mezi zvířaty na statku. Vyzkoušet si jak se dojí kráva nebo koza.  Zkrátka připomenout si atmosféru prázdnin u babičky, jaká bývala kdysi.

A to je vše. Na obec velikosti Květné je to snad akcí dost. Vzhledem k stále se zhoršující dopravní obslužnosti ve večerních hodinách, kdy po zrušení zastávek vlaků v Květné se neustále ruší i další autobusové spoje a večerní kulturní akce ve Svitavách i Poličce se stávají pro dost lidí hůře dostupnými, díky bohu za to, že si lidé v obci umí alespoň nějaký společenský život zajistit sami.

 

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty