Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2013

Stavba: „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“

INFORMACE PRO OBČANY:

Z důvodu realizace plánované velké investiční akce v Ústí nad Orlicí sdělujeme podrobné informace ohledně omezeného průjezdu a uzavírek v okolí stavby rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí.

Uzavírka silnice II/315 (uzel Mendrik) v Ústí nad Orlicí bude probíhat v termínu do 15. 12. 2013. Při uzavírce silnice II/315 (uzel Mendrik) bude objížďka vedena po silnici I/14 (ul.  Královehradecká), Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad Orlicí.

Autobusová doprava a místní doprava z Kerhartic a Hrádku bude vedena přes úrovňový železniční přejezd. Po dobu stavby nebude obsluhována zastávka na vlakovém nádraží Ústí nad Orlicí „žel. st.“. Autobusové spoje, které sem zajížděly, budou začínat nebo končit na zastávce „U Václava“ (u podchodu na křižovatce u hotelu Avion).

Přístup pro pěší z centra i do centra města z lokality Mendrik bude umožněn pod železničním mostem na sil. II/315 (ul. M. R. Štefánika) nebo pod železničním mostem na sil. II/360 (ul. Lázeňská) a dále po cyklostezce J. K. Tyla a lávkou přes řeku do ul. Pod Horou přes areál společnosti TEPVOS, spol. s r. o., který bude pro tento účel otevřen.

Uzavírka místní komunikace ul. Karpatská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice bude probíhat v termínech: I. část-od 12. 09. 2013 do 08. 11. 2013 a II. část-od 01. 04. 2014 do 07. 06. 2014. Při uzavírce místní komunikace Karpatská (Kerhartice) bude objížďka vedena po sil. I/14 (ul. Královehradecká), Libchavy, sil. III/3121, sil. III/3122 Orlické Podhůří-Říčky, po účelové komunikaci (vojenská) do Kerhartic.

Pěším a osobní dopravě bude zachován přístup pod rekonstruovaným železničním mostem na místní komunikaci ul. Karpatská.

Tato velká investiční akce je dlouhodobě plánována a z důvodu jejího rozsahu dojde po dobu realizace k omezení jak dopravy, tak přístupnosti některých lokalit města. Lidé by také měli počítat s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd osobními automobily k nádražní budově z důvodu zvýšené dopravní zátěže na úrovňovém přejezdu do Kerhartic v blízkosti vlakového nádraží.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost po dobu realizace stavby.

 

Bc. Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Města Ústí nad Orlicí© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty