Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2013

Zahradnické a technické centrum by mohlo vzniknout do dvou let

Vzdělávací centrum zaměřené na chemii, bezpečnost a požární ochranu v Pardubicích, Strojírensko – technické centrum v Chrudimi, hydraulický trenažér ve Vysokém Mýtě a Zahradnické a technické centrum v Litomyšli – všechna tato zařízení vzniknou během příštích dvou let z dotací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Rada Pardubického kraje dnes schválila způsob zadání veřejné zakázky na stavební práce spojené s realizací projektů. Celková investice dosáhne částky 60, 79 milionů korun. Spoluúčast Pardubického kraje činí 15 procent.

V litomyšlské škole dojde k rekonstrukci dílen floristiky a haly mechanizace s vybavením čtyř provozních souborů přímo v areálu školy (Hala mechanizace - vsazení nových zateplených sekčních vrat, zařízení a vybavení svařovny, soustružny a frézovny, vybavení učebny CNC strojů, vybavení učebny automatizace, zařízení a vybavení diagnostiky).

Vzhledem k předpokládanému rozsahu veřejné zakázky, který vychází ze zadávací dokumentace, byl zvolen způsob zadání otevřeným řízením v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH, termín pro jejich odevzdání je dle návrhu oznámení na centrální adresu stanoven na 9. dubna 2013. Žáci čtyř středních škol v kraji tak budou moci využívat modernizované objekty a vybavení na špičkové úrovni, čímž se zvýší jejich šance při uplatnění na trhu práce.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty