Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2013

Konference neziskovek vyzdvihla burzy filantropie

Zástupci desítek uskupení se sešli 4. března na 15. krajské konferenci nestátních neziskových organizací v Hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli. Letošní konferenci dominovalo téma nového občanského zákoníku. Změny v něm se totiž dotknou i neziskových organizací, zejména občanských sdružení.

Účastníci konference také zhodnotili aktivity v loňském roce a shodně vyzdvihli zejména koncept filantropických burz, na kterých se rozdělují finanční prostředky od řady dárců a neziskové organizace mají možnost získat podporu po předložení dobře zpracovaného projektu. Podnikatelské subjekty, které se burz v minulém roce zúčastnily, zaplatily celkem jeden milion korun na pokrytí 22 projektů. „Burza je jednou z nejvýznamnějších aktivit. Letos bude uspořádáno pět burz filantropie, z toho jedna pilotně na místní úrovni. Význam těchto burz je totiž nejen ve financování podnikatelskou sférou, ale i navázání dialogu mezi zúčastněnými subjekty. Inovací bude také zapojení středoškolských studentů. Sami si budou moci vytipovat neziskovku a připravit pro ni projekt,“ sdělil krajský radní Pavel Šotola. Kromě čtyř burz v jednotlivých okresech tedy přibude i místní burza filantropie v Letohradě, která by měla nabídnout ještě lepší komunikaci mezi neziskovkami a podnikateli na lokální úrovni. Na konferenci byly také představeny aktivity k Evropskému roku občanů v Pardubickém kraji – například přednášky na středních školách, zmíněné burzy filantropie nebo ocenění dobrovolníků.

V neposlední řadě se účastníci shodli, že stávající systém, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo nižší částky úhrad, nevytváří nutnou jistotu pro neziskové organizace, což ohrožuje situaci poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci konference proto žádají ministerstvo o systémové řešení, které by zajistilo dlouhodobou stabilitu a zajištění těchto služeb.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty