Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2013

Kraj Smetany a Martinů: Město Bystré se představuje

Malebné městečko Bystré se nachází v Hornosvratecké vrchovině v nadmořské výšce kolem 620 m. n. m., na rozvodí řek Svratky a Křetínky. Bystré náleží k osadám prastarým, o počátku se dle dochovaných zápisů Pešiny z Čechorodu hovoří o bitvě v roce 1012. Zcela nezpochybnitelná je písemná zmínka o Bystrém z roku 1349 pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Město Bystré je zajímavé nejen z pohledu historie. Za návštěvu rozhodně stojí bysterský zámek, který v renesančním slohu postavil Jan Bezdružický z Kolovrat (1586-1590), jehož základní podoba zůstala zachována dodnes. V posledních desetiletích slouží jako domov pro mentálně a kombinovaně postižené obyvatele. Krásnou nostalgickou atmosféru má i rozlehlý zámecký park, který byl v nedávné době obnoven.  Nádvoří a zámecký park je přístupný veřejnosti.

Poutní chrám je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a je údajně nejstarším poutním místem Panny Marie Karmelské u nás. Původní stavba pocházela asi z 12. století a prošla několika změnami, z nichž významná byla oprava v roce 1601, kterou nechal provést tehdejší majitel zámku - Jan Bezdružický z Kolovrat. V roce 1692 byla dostavěna budova fary, v jejímž průčelí je znak tehdejších majitelů panství - pánů z Martinic a Valderode.  Do dnešní podoby byl chrám vystavěn v letech 1722 - 1726 tehdejším pánem Františkem Rudolfem z Hohenemsu.

Městská památková zóna je tvořena měšťanskými domy, vystavěnými do tvaru podkovy. V čele stojí radnice, barokní budova (z r. 1719), která tvoří spolu s chrámem „srdce“ bysterské podkovy.

Jedno z nejstarších dřevěných stavení je současné Minimuzeum v čp.137 z roku 1723. Stálá expozice lidového umění a ševcovského řemesla připomíná v 19. stol nejrozšířenější řemeslo v Bystrém.

Při procházce městem každého zaujmou barokní sochy, které nesmazatelně podtrhují atmosféru historického města. Nejvýznamnější je socha Sedmibolestné Panny Marie, jejímž autorem je J. Pacák (r. 1725), dále sochy sv. Šebestiána (r. 1714), sv. Prokopa (r. 1714.), sv. Václava (r. 1888), sv. Jana Nepomuckého (r. 1713).

Město pořádá každoročně řezbářské sympozium v rámci mezinárodní partnerské spolupráce Kultura evropského venkova, řadu exponátů dřevěných plastik máte možnost potkávat po celém městě. Také během celého roku zde probíhají různé kulturní akce.

Pro rekreační sport v letních měsících se nabízí víceúčelové sportovní hřiště s lezeckou stěnou pro děti, veřejná dětská hřiště, v zimních měsících pak 350 m dlouhá sjezdovka s lyžařským vlekem v Hamrech. Celoročně je v provozu krytý bazén s mořskou vodou (28°C) v Hotelu Bystré.

Pokud budete potřebovat doplnit energii, přijměte pozvání do několika restaurací a penzionů s ubytováním. Vydejte se po stopách historie, spisovatelky Terezy Novákové, spisovatele a básníka Jaroslava Vrchlického, režiséra Vojtěcha Jasného a jeho filmu „Všichni dobří rodáci“. Romantické zážitky prožijete při procházkách do okolí s četnými odpočívadly. Projděte starými robotními cestami, lemovanými stromovými alejemi, s výhledy do krásné kopcovité krajiny, voňavých lesů a zrcadel rybníků.

Srdečně vás zveme k návštěvě

                                                                                

Ing. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty