Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2013

Pedagogická škola přivítala učitele matematiky z Česka i Slovenska

V uplynulém měsíci hostila Pedagogická škola Litomyšl účastníky mezinárodní konference učitelů matematiky „Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let.“ Akci pořádala Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (dále SUMA JČMF) společně s hostitelskou školou. Finančně byla akce podpořena městem Litomyšl a Pardubickým krajem. Bohatý třídenní program konference doprovázela mimo jiné výstava výtvarných prací studentů pedagogické školy, instalace Výtvarného studia Šárky Hrouzkové či prodejní výstava nakladatelství Prométheus, Prodos, Dokořán a firmy Logico Picolo. Nosným tématem se stalo heslo projektu SUMA JČMF – „Matematika pro všechny.“ Hlavní řešitel projektu a zároveň předseda SUMA JČMF docent Eduard Fuchs z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno jej představil přítomným. Projekt je zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol, a to i těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků. Na stránkách www.suma.jcmf.cz jsou pro učitele zveřejněny kromě metodických pokynů i konkrétní materiály (pracovní listy, aktivity apod.) pro práci s těmito žáky. „Úkolem bylo zvýšit matematickou gramotnost, vytvořit příznivé prostředí, zlepšit vztah žáků k matematice,“ zdůraznil v komentáři k projektu Matematika pro všechny jeho hlavní řešitel. Ten ve svém vystoupení mimo jiné poukázal i na fakt nízké společenské prestiže vzdělání. Tematicky poté navázal docent Jaroslav Kalous z Prahy přednáškou s širokou celospolečenskou otázkou „Proč to nejde?“ Na sto účastníků mezinárodní akce mělo možnost vybrat si a zúčastnit se některé z devětatřiceti připravených dílen. Ty byly rozděleny do pěti bloků: matematika pro všechny, rozvíjení matematické gramotnosti, matematická a finanční gramotnost, interaktivní média a geometrická a počítačová gramotnost. Hana Lišková z pořádající litomyšlské pedagogické školy, která programovou nabídku sestavila, ocenila mimo jiné ochotu a kvalitu všech lektorů, a to jak z vysokých škol, tak také z praxe.

V třídenním maratonu přednášek a dílen nelze opomenout zajímavá vystoupení hostů ze Slovenska, zejména pak manželů Bachratých ze Žiliny, kteří se podělili o zkušenosti, jak se připravuje matematika pro nematematiky. Třídenní mezinárodní konference pak vyvrcholila přednáškou Aleny Šarounové z Prahy „Patero smyslů v geometrii“ a diskuzí u kulatého stolu na téma „učebnice matematiky a matematická terminologie.“ A co tedy bylo oním cílem, který si realizační tým vytyčil? Snaha zaměřit matematiku na využití reálných experimentů, učit děti myslet, hledat řešení a využívat badatelských aktivit při výuce.

 

 

Zuzana Fruniová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty