Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2013

Informace z Úřadu práce ČR

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích připravuje regionální individuální projekt nazvaný  Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je podpora absolventů do 30 let s evidencí na ÚP déle než 4 měsíce, kteří se chtějí uplatnit ve svém vystudovaném oboru. Firmy mají možnost získat příspěvek na mzdové náklady a kompenzaci nákladů za čas, které  mentor věnuje zaškolení nového zaměstnance. Více informací lze získat na semináři připravovaném dne 4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách – Bezručova 2055/13, zasedací místnost č. 206 v 10.00 hodin. Případné dotazy odpoví  Mgr. Klára Křížová, tel.: 950 144 701, e-mail: klara.krizova@pa.mpsv.cz

Dalším projektem připravovaným Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Pardubicích je regionální individuální projekt nazvaný  Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II. Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kteří rozvíjejí svoji činnost a potřebují vyškolit zaměstnance. Firmy mají možnost získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a na náhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Více informací  lze získat na semináři připravovaném dne 4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách – Bezručova 2055/13, zasedací místnost č. 206 v 9.00 hodin. Případné dotazy  Ing. Miloslava Petrásková, tel.: 950 144 440,  e-mail: miloslava.petraskova@pa.mpsv.cz

 

Mgr. Jiří Brusenbauch, ředitel Kontaktního pracoviště Litomyšl


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty