Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2013

Obec Oldříš se představuje

Obec Oldřiš leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, částečně spadá do chráněné oblasti Žďárských vrchů. Vesnice se rozkládá na obou březích Černého potoka, který patří mezi přítoky řeky Svratky. Součástí  obce jsou také osady Přibylov a Dědek v jižní části a v severní části podél silnice I/34 leží osada Babka. Babka se jmenuje Babka proto, že ji dle pověsti založila babka, stará výměnkářka z Oldřiše. Vystavěla zde hospodu, která byla na Babce prvním stavením. Osada Dědek na protější straně obce se jmenuje Dědek, aby Babka nebyla sama, a Přibylov podle toho, že tam další chalupa „přibyla“. Název Oldřiš vznikl zřejmě přivlastňovací příponou z osobního jména Oldřich a znamenal Oldřichův (např. dvůr).

V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349 v listině pražského arcibiskupa. V jiné listině z roku 1474 potvrzuje český král Vladislav Jagellonský práva a výsady města Poličky a tímto se Oldřiš zřejmě stala součástí poličského panství, ale předpokládá se, že se tak stalo ještě v předhusitském období. Ještě na počátku 20. století pracovaly v obci 4 mlýny, z toho 3 s pilami. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, v zimě pak tkalcovstvím, výrobou vlasových sítěk a vyšíváním prádla. Zatím nejvyššího počtu obyvatel dosáhla Oldřiš v roce 1896, kdy ve 188 domech žilo 1160 lidí.

V roce 1888 zde byla zřízena trojtřídní obecní škola s českým jazykem. Dnes je nově z velké části opravená a poskytuje základní vzdělání do páté třídy. Ve stejném roce  jako škola vzniká hasičský sbor, který v současné době je na velice dobré úrovni. Obec má vlastní výjezdovou hasičskou jednotku, dvě sportovní družstva mužů, dvě žen a jedno družstvo veteránů. Pravidelně se zúčastňují hasičských soutěži, kde dosahují velice dobrých výsledků. Sami pak pořádají v obci Oldřišskou večerní soutěž. Dalším aktivním spolkem je Myslivecké sdružení Oldřiš-Borová a Orel jednota Oldřiš (založen 28. 9. 1913). Kulturním centrem obce je Orlovna z roku 1929 a sportovně-kulturní venkovní areál za Orlovnou. V Orlovně se dochovala krásná ručně malovaná opona a ručně malované divadelní pozadí i kulisy z dob ochotnického divadla „Jirásek“.

V obci je nedávno dostavěná moderní mateřská škola pro 25 dětí, je tu prodejna Jednoty a pohostinství. Oldřiš je plynofikována a máme vlastní vodovod. Děti zde mají nově zbudované hřiště s hracími prvky na společné zahradě školy a školky. Za mrazivého počasí se za školkou uměle vytváří ledová plocha na bruslení.

Pro unavené turisty je po celé délce obce zbudováno několik odpočívadel. Na své cestě obcí mohou vidět několik drobných staveb – tzv. křížků, většina z nich pochází z 19. století.

V roce 1897 byla zprovozněna železnice Svitavy - Polička -Skuteč. S menšími změnami funguje dodnes. Slouží místním, ale o víkendech jsou vypravovány i speciální spoje pro turisty, cyklisty i běžkaře. Babku spojuje s městy autobusová doprava.

Obecní úřad připravuje pro děti pravidelně dětský karneval, dětský den a drakiádu. Dospělí mohou využít některý z četných plesů v Orlovně, které pořádají hasiči, myslivci a skupina mládežníků. V obci lze navštěvovat cvičení pro ženy, jógu, obecní knihovnu, pravidelné odpolední setkání důchodců u kafíčka, na podzim bývá turnaj v mariáši. Přes léto funguje v areálu za Orlovnou kiosek s občerstvením, probíhají tu turnaje v nohejbalu, fotbalové utkání ženatí versus svobodní. Prázdninové páteční nebo sobotní večery se zde promítá letní kino. V podzimních a jarních měsících se v Orlovně pořádají i besedy se zajímavými lidmi na různá zajímavá témata. Druhý červencový víkend probíhají v Oldřiši tradiční  třídenní pouťové slavnosti.

V zimě se občané schází v předvečer Štědrého večera na návsi u rozsvíceného vánočního stromečku ke zpívání koled.

Pěkné počasí láká místní i turisty k procházce ke „Zbořeným mostům“. Je zde rybník a zachovalé kamenné oblouky mostu, který spojuje Oldřiš se Širokým Dolem. V minulosti tudy prý vedla kupecká cesta z Moravy do Vídně. Mostní oblouky se mimo jiné staly předlohou obecního znaku, který je Oldřiši přidělen od roku 2010.

Vydáme-li se po turistické značce do kopce směrem na Přibylov, odměnou nám budou krásné výhledy na celou obec, široké okolí a za pěkného počasí jsou vidět i vrcholky Jeseníků, Orlických hor a Krkonoš. Do Oldřiše se dostanete autem po silnici z Poličky ve směru na Sádek nebo ze směru od Hlinska přes Borovou, popřípadě vlakem. Přes obec vede i cyklistická stezka č. 4022.  

Srdečně vás zveme na návštěvu naší obce, přijďte se podívat, jak je u nás hezky.

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty