Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2013

Projekt EU – rodilí mluvčí – míří také do okolních obcí

Naplno již běží několikaletý projekt z peněz EU, v jehož rámci chodí do hodin základních škol angličtí rodilí mluvčí, kteří při pravidelném styku s dětmi výrazně zkvalitňují jejich porozumění a schopnost konverzovat v anglickém jazyce. Na III. ZŠ žáci těchto návštěv již využívají od září 2012. Od října 2013 začínají vyjíždět i do málotřídních škol okolních obcí. Zatímco na konci minulého školního roku leželo těžiště hlavně na Davidu Eldredovi (z Irska) a Dagmar Betty (z USA – Chicago), nyní to jsou především Adam Colledge (Liverpool), Ivan Nicky Pachl (Londýn, Skotsko) a zvláště u malých dětí cestovatelka Jolana (USA, Asie). Na ZŠ T. G. Masaryka tito lektoři tráví 30 hodin měsíčně, nyní tedy Adam a Ivan vyrážejí postupně do Vidlaté Seče, Osíka, Budislavi, Čisté, Janova, Němčic a Českých Heřmmanic, aby i zdejší děti měly možnost každé čtvrtletí s těmito lidmi mluvit a jazykově se rozvíjet.

 

soubor bez názvu (formát jpg, velikost 191,81 KB)

Pavel Jirsa


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty