Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2013

Nové aktivity DDM

V novém školním roce se nám podařilo zahájit činnost několika aktivit, které nemají v Litomyšli velkou tradici či nejsou nabízeny široké veřejnosti. Pro děti a mládež jsou to zájmové kroužky Gymnastika, která probíhá každý čtvrtek odpoledne v  tělocvičně  I.ZŠ a  adrenalinový Airsoft, ve kterém si chlapci  teoreticky a prakticky zkouší  dovednosti nutné k přežití v krizových situacích, osvěžují znalosti první pomoci a v neposlední řadě prožívají tematicky zaměřené schůzky  plné taktických pokynů a týmové spolupráce. Pro dívky začal fungovat Holčičí klub, kde dívky sdílí své dívčí starosti nebo aktuální módní trendy.  Pro středoškolskou mládež nabízíme zájmový útvar Stolní fotbal Foosball, který se z prostoru restaurací dostává tímto mezi volnočasové aktivity a rozšiřuje tak své nabízené možnosti, které jsou ve světě mezi dospívajícími velmi oblíbené. Největší rozmach prožil taneční kroužek Streetdance, který se po loňském roce, kdy jsme začínali s jednou skupinkou, rozrostl na tři věkově zaměřené skupiny a využívá pohostinnosti tělocvičen na ZŠ Zámecká a Veselka. Pro dospělé jsme nově otevřeli kurzy Tai-tchi a Skupiny osobnostního rozvoje, které našly zázemí v tělocvičně speciální základní školy. Již druhým rokem funguje Řezbářství, kde se klienti učí opracovat lipové dřevo a vyřezat si své první loutky, a kurz Kresby a malby.

V listopadu se budeme podílet na programu Dne medu v Lidovém domě, který pořádá Farní charita.

Připravujeme rukodělné dílničky s možností dohlídávání dětí, aby rodiče mohli nerušeně navštívit připravené expozice. Na začátku adventu budeme spolupracovat při realizaci zážitkové návštěvy Zámecké sklepení v moci pekelné. Pro žáky ZŠ probíhají výukové programy Dopoledne v pravěku pro 4. a 6. třídu, Keramika, Vosková batika, Pergamáno a Iris folding, které jsou až do Vánoc již plně obsazené.  Navázali  jsme také opětovnou spolupráci se členy Parkinson klubu, kteří v naší tvůrčí dílně rozvíjejí své schopnosti a kterým  při jejich tvorbě asistovaly  děti z úterního keramického kroužku.

Úspěšně pokračuje spolupráce s Dobrovolnickým centrem Farní charity. V letošním školním roce nám pomáhají tři dobrovolnice, které se zapojily do zajištění zájmové volnočasové a spontánní činnosti.

                                                                                              

za tým DDM Josef Štefl, ředitel


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty