Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2013

Strkanice na základní škole

Mimo budovu Základní školy Litomyšl, U Školek došlo začátkem září k potyčce žáku. Celý incident se opakoval ještě jednou, tentokrát však již byla přivolána státní policie. Záležitost začalo řešit jak vedení školy, tak odbor školství a sociální péče sociální odbor a policie. Z obavy, že by se situace mohla opakovat, oslovili rodiče i starostu města.

„Ve škole je dlouhodobě jedna třída problematická s několika velmi živými dětmi. V minulosti se tyto záležitosti řešily běžnými kázeňskými prostředky. Ze strany školy byla nyní přijata opatření, že třída kromě svého učitele dostala i asistentku. Je zvýšený dozor i dalších pedagogů. Domluvili se, že třídu povede třídní učitel a přemístili třídu do patra blíže ředitelně,“ popsal postup školy místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal: „Rodiče v obavě, že situace bude gradovat, oslovili pana starostu.“ Došlo tedy v jednání zainteresovaných stran ke zjištění, zda byla učiněna všechna potřebná opatření, nebo je možné ještě udělat více. „Kontaktovala mě mluvčí rodičů a od toho 5. září je klid, takže mi sdělila, že jsou spokojeni. Situace se zklidnila. Nicméně škola přijala všechna opatření, aby byla zajištěna bezpečnost žáků,“ sdělila ředitelka školy Mgr. Miroslava Jirečková.

„V Litomyšli se tato záležitost probírá, ale ne všechny informace jsou pravdivé a správné, jak se to tlumočí od ucha k uchu,“ řekl závěrem Radomil Kašpar a Miroslava Jirečková dodala: „Je to vyvolaná veliká bublina na základě toho incidentu.“

-bj-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty