Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2013

Přehlídka středních škol a učilišť

Ve dnech 9. a 10. října 2013 pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v  Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové (Skalka 1692) Přehlídku středních škol a učilišť. Ve středu 9. 10. 2013 je přehlídka pro veřejnost otevřena od 12.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 10. 10. 2013 od 8.00 do 17.00 hodin.

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na Přehlídce škol získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění na trhu práce. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů našeho regionu: Rieter a.s. Ústí nad Orlicí; Bühler CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. Č. Třebová; Elektrizace železnic a.s. Č. Třebová; ŠKODA AUTO a.s.; IVECO a.s. V. Mýto; INA s.r.o. Lanškroun, Forez s.r.o. Lanškroun.

Pro zájemce z veřejnosti budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce.

 

Iva Tomšová, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty