Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2013

Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října

Krajští zastupitelé na svém jednání 10. září 2013 zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Schválením zásad pro udělování těchto ocenění se připojili k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let.

„Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Udílet se bude:

Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj, Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví a Medaile hejtmana.

Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy mohou na vyplněném formuláři (k dispozici na www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje) posílat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ceny Pardubického kraje, a to do 31. 10. 2013. Nominace je také možné odeslat prostřednictvím webového formuláře na stejné webové stránce.

Návrhy bude posuzovat poradní sbor složený ze zástupců všech zastupitelských klubů.  Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.

 

Mgr. Kateřina Procházková Skůpová, oddělení komunikace kanceláře hejtmana


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty