Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2013

Oslavy 50 let od otevření budovy ZŠ v Trstěnici

Oslavy 50. výročí otevření nové budovy započaly dne 21. 9. 2013. Sobotní dopoledne bylo slavnostně zahájeno dnem otevřených dveří, kdy si mohli bývalí i současní žáci, učitelé a pamětníci dob výstavby budovy školy připomenout svá studentská léta. Na chodbách školy jste si mohli vyhledat seznam žáků své bývalé třídy nebo najít známé tváře na fotografiích, které zachytily dění študáckých let a výstavbu budovy školy. Návštěvníci zhlédli výstavu výtvarných prací a uměleckých děl dětí z mateřské školky a současných studentů. V jedné ze tříd probíhala na interaktivní tabuli prezentace fotografií od r. 2007 do r. 2012, jinde na nás dýchla nostalgie let dávno nedávno minulých - obklopila nás doba soudružek, pionýrů a budování. Jinde návštěvníci mohli prověřit své znalosti a nedostatky z jazyků. Učebna fyziky nás přivítala ukázkou starých – dobrých strojů a přírodovědných pomůcek, které u mnohých vyvolávaly úsměv, úžas nebo nevyřešitelný hlavolam, jež nebyl rozluštěn ani bývalými žáky a profesory. Ve všech třídách bylo možné vidět ukázky současných školních učebnic, materiálů a pomůcek.

Návrat do školních lavic proběhl pod bedlivým dozorem Mgr. H. Sotonové a Z. Brůnové, kde si ti nejodvážnější z vás zopakovali roli žáčka, vyzkoušeli novodobé učení a použití interaktivní tabule a prověřili tak praktiky a trpělivost pedagogů.

Ve 13 hodin byla slavnostně přestřihnuta páska a otevřena nová enviromentální učebna za účasti p. starosty J. Sigla a dalších významných hostů, kteří obdivovali moderní vybavení učebny a ochutnali z pochoutek přítomného rautu. Učebna byla vybudována z prostředků zřizovatele – obce Trstěnice a vybavena pomůckami v rámci projektu Inovace výuky v přírodovědných a technických oblastech, číslo projektu CZ.1.07/1.128/02.0055.

Kulturní program byl zahájen projevem ředitelky školy Mgr. S. Kubešové a provázen milým slovem Mgr. H. Sotonové. Jako první se představil hudební a dramatický obor ze ZUŠ Dolní Újezd a poté začala přehlídka představení dětí, žáků a zaměstnanců naší školy. V duchu 60. a 70. let děti předvedly orientální tance a tanečky kuchtíků a kuchtiček za plotnou. Jako Poupata rozkvetly učitelky, které zacvičily spartakiádní skladbu 80. let. Děti připomněly všem, jak se tančilo a zpívalo s žížalou Jůlií a Dádou v 90. letech. Bývalé žákyně a zaměstnankyně školy všem ukázaly, že tančit s grácií a  radostí lze v každém věku. Přišel i kouzelník J. Krejčí, který očaroval a rozesmál malé a velké publikum. Skupina Náhoda zakončila ono přátelské setkání po letech. Děkujeme všem, kdo se přišli na nás podívat a zavzpomínat na zlaté školní časy a stali se svědky velkých proměn a modernizace budovy naší školy.

 

Mgr. Romana Dubjáková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty