Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2013

Obec Lubná se představuje

Obec Lubná se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny mezi městem Poličkou a Litomyšlí v nadmořské výšce 690 m n. m. Rozkládá se na úbočích protilehlých svahů, obklopena lesy a lány polí. O členitosti území obce svědčí výškový rozdíl mezi nejvýše a nejníže položenou částí. U Svaté Kateřiny se nachází nejvýše položený bod Skalka s nadmořskou výškou 694 m n. m. a nejníže položený bod je pod „Padělkem“ (směr k Hornímu Újezdu) s nadmořskou výškou 449 m n. m. V současné době žije v Lubné 1 010 obyvatel.

První písemná zmínka o Lubné pochází z 12. století. Roku 1167 daroval český kníže Vladislav II. klášteru litomyšlskému okrsek Na Lubném se všemi loukami a lesy.

Podle staré pověsti zhotovovali dřevaři v lubenských lesích luby k sítům. Lubenské jilmové, dubové a bukové dřevo se používalo hlavně k výrobě ohýbaných předmětů. Od toho byl   odvozen také název vznikající osady Lubné. Potok a hlavní silnice dělí vesnici na dvě části místně nazývané „Velká a Malá Strana“.

V první polovině 19. století proslavila naši obec Kajetánčina huť – sklárna. Vznikla díky nápaditému myšlení místních obyvatel. Jako palivo sloužilo velké množství dřeva napadené kůrovcem i dřevo z polomů. Pod vedením najatých odborníků se výrobky zdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska i Ameriky. Ve zdejší huti byl vyroben i honosný lustr z tlačeného skla do kaple sv. Anny. Ten po několika opravách osvětluje místní kapli dodnes.

Kaple sv. Anny patří mezi kulturní památky. Stavba kaple byla zahájena roku 1920 na místě, kde dříve stávala malá kaplička. Podle dochovaných záznamů byla malá kaplička postavena v roce 1774. V roce 1993 byla za přispění obce i samotných občanů přistavěna věž a kaple se tak stala dominantou, která je vidět ze širokého okolí.

V obci je několik stromů významných jak stářím, tak rozměry. Na vyvýšeném travnatém ostrůvku na křižovatce Budislav - Široký Důl stojí lípa, která byla v roce 1994 vyhlášena památným stromem. Její stáří se odhaduje na
350 - 400 let. Návštěvníkům procházejícím obcí nebo jejím okolím jistě neujde, kolik křížků - božích muk, soch či sousoší je zde postaveno a tím také spjato s osudy mnoha lidí.

Obcí prochází značená cyklostezka „Krajem Smetany a Martinů“. V zimě je tu možnost lyžování, převážně na běžkách. Ubytování nabízí penzion U Roušarů, občerstvení pohostinství Skalka a Huntovna. Víceúčelové zařízení Skalka nabízí prostory pro sportovní soustředění, salonky pro společenské oslavy a halu vhodnou pro různé výstavy.

V obci je zdravotní středisko s ordinací praktického, dětského a zubního lékaře, výdejna léků, kino, pošta, II. stupeň základní školy, mateřská škola a dům s pečovatelskou službou.

Každoročně se v obci koná florbalový turnaj Dona Bosca, hasičská soutěž „Putovní pohár obce Lubná“, Lubenská šťopička, vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromu a další.

Srdečně vás zveme na návštěvu do Lubné.

soubor bez názvu (formát jpg, velikost 160,54 KB)

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty