Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 1/2013

Kraj Smetany a Martinů se představuje

Rádi bychom vám představili svazek obcí Kraj Smetany a Martinů, který byl založen v roce 1998. Svazek navázal na projekt, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů. Mezi zakladatele patří města Polička a Litomyšl.

Účelem svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj. Patří sem např. společná cílená propagace a reklama v oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení.

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů – Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí.

A jaké aktivity patří do činnosti svazku Kraj Smetany a Martinů? Jmenujme např. vybavení regionu novými turistickými odpočívadly. Nejnovější odpočívadla byla pořízena s příspěvkem svazku v roce 2008, a to v obcích Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Oldřiš, Pomezí a Svojanov, v roce 2012 byla nová odpočívadla pořízena za přispění dotace Pardubického kraje. Vybudována byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná, Polička (části Modřec, Lezník, Střítež). V obci Sebranice slouží zastřešené odpočívadlo zároveň jako autobusová zastávka. Město Bystré pořídilo 5 nových odpočinkových míst. I pro rok 2013 se svazek snaží získat dotací na dobudování dalších odpočívadel.

U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole Krajem Smetany a Martinů, které svazek vydává. Zájemci o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras včetně map a podrobného popisu trasy. Brožury jsou vydávány v českém, německém, anglickém i holandském jazyce.

Pro další období svazek například plánuje vydání mapy Kraje Smetany a Martinů s typy na výlety, rádi bychom také pravidelně otiskovali kulturní nabídku členských obcí v našich zpravodajích. Každá obec by se také měla postupně představit a nabídnout čtenářům svá „nej“, která u nich při návštěvě najdou. Další zajímavosti z Kraje Smetany a Martinů najdete na www.regionsm.cz

Ing. Naďa Šauerová

ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty