Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 1/2013

Fakulta restaurování organizovala zasedání Pléna řešitelů Registru uměleckých výstupů (RUV)

Ve čtvrtek 13. prosince se v prostorách Evropského školicího centra Zámeckého pivovaru Litomyšl sešli zástupci veřejných uměleckých vysokých škol a fakult na plenárním zasedání. Účastnící se instituce, které reprezentovalo více než 60 představitelů z celé České republiky, se podílejí na projektu, jehož úkolem je systematizovat excelentní umělecké výkony akademických pracovníků a studentů, za které tyto instituce získají od MŠMT finanční podporu. Fakulta restaurování je partnerem v projektu déle než rok a byla poctěna možností zasedání zorganizovat. Setkání navíc nebylo jen posledním v tomto roce, ale posledním svého druhu vůbec, neboť počet zúčastněných členů se rozrostl natolik, že napříště se zástupci uměleckých vzdělávacích institucí budou setkávat pouze v rámci daných uměleckých okruhů. Těmi jsou architektura, design, film, hudba, literatura, scénické umění a výtvarné umění. Na toto zasedání byli také poprvé pozvání zástupci nově přistupujících institucí. Mezi váženými hosty byli rektoři a prorektoři, děkani a proděkani, vedoucí ateliérů a kateder univerzit a fakult, významní představitelé uměleckého života naší republiky, tvůrci systému RUV, software a administrativy projektu. Program setkání uzavřela prohlídka Fakulty restaurování, kterou přítomné provedl proděkan fakulty. Ke zdárnému průběhu akce přispěla též pomoc Evropského školicího centra, Městské policie a bezchybně připravený catering firmy ELKOR.         

 

PhDr. Tomáš Kupka,

proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj

Tomas.Kupka@upce.cz

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Litomyšl


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty