Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2012

Past na Vaše peníze sklapne i po telefonu

Podnikavci, kteří si živobytí vybudovali na přiživování se na těch nejbezbrannějších si udržují před společností stále náskok. Jak se přesvědčily poradkyně z Občanské poradny Oblastní charity Polička, našli další kanál v zákoně, kterým lze „úspěšně podnikat“. Jsou to smlouvy uzavírané na základě telefonátu.

V poslední době se na Občanskou poradnu začali obracet klienti, kteří jsou drceni  soukolím tohoto „telefonního obchodu“. Popíšeme krátce skutečný příběh staršího muže.

Pánovi kdosi - cosi nabídl po telefonu. Jednalo se o službu výhodného zprostředkování pronájmu plochy domu někde v „Dolní – Horní“ k reklamním účelům. Starý pán nabídce příliš nerozuměl. Druhá strana nabízela po telefonu velké zisky a on nadiktoval příjemně hovořícímu člověku své iniciály. Telefonát skončil a muž si uvědomil, že vlastně nemá o nic takového zájem. Na číslo, které našel v historii telefonu, poslal SMS zprávu, že vše ruší, že nemá o pronájem plochy za účelem reklamy zájem. Číslo však již bylo nedostupné.

Během týdne přišel klientovi dopis od společnosti „Bezreklamky“. Zástupce společnosti mu v něm děkuje za to, že uzavřel smlouvu a současně ho žádá o zaplacení 3 - 4 tisíc korun poplatku. V přiložených obchodních podmínkách se starý člověk mohl dočíst, že smlouva vznikla telefonátem s konzultantem společnosti a bezprostředně po ukončení telefonátu byly údaje poskytnuté seniorem zveřejněny na webu. Došlo tedy ihned k plnění smlouvy. Společnost v obchodních podmínkách uvádí, že odstoupit od smlouvy v podstatě není možné (s odvoláním na § 53, občanského zákoníku odstavec 8, písm.a.). V něm se skutečně praví, že spotřebitel, který uzavřel smlouvu prostředky komunikace na dálku, nemůže na odstoupení využít standardní 14 denní lhůtu, a to proto, že s výslovným souhlasem klienta došlo k plnění domluvených služeb ihned. Pro tyto případy čtrnáctidenní výpovědní ochranná lhůta ke zbavení se takového závazku neplatí. Údaje, které starý pán poskytl, byly ihned zveřejněny a zprostředkovatelská firma tedy plnila své služby podle telefonicky uzavřeného závazku.

Na jmenovanou společnost podávají spotřebitelé hromadné žaloby, trestní oznámení a brání se u soudů.

Jde nám však obecně o to, že naše společnost se stává méně a méně bezpečným prostředím pro starší a důvěřivé lidi, kteří si nedokáží uvědomit společenský a právní dopad obyčejného závazku uzavřeného písemně. Natož pak závazku uzavřeného zdánlivě nevinným telefonátem.

Z nahrávek, které jsou monitorovány a používány jako důkazní materiál takové společnosti, bývá pak patrné, že klient byl konzultantem společnosti řádně informován a nadiktováním svých údajů poskytl s uzavřením smlouvy souhlas. Krátce řečeno – prostým nadiktováním údajů byla uzavřena smlouva! Je pak velmi těžké prokazovat, že dotyčný starý člověk např. neměl tušení, co mu to milý konzultant vysvětluje a neuvědomil si vůbec právní důsledky celého rozhovoru. Vychován tak, že slušnému a příjemnému člověku se na otázky odpovídá a přesvědčen, že položením telefonního sluchátka celá záležitost prostě skončí, stává se senior často obětí solidní manipulace.

Co můžeme my z Občanské poradny doporučit lidem na obranu? Jistě nepřestaneme telefonovat. Pokud nám však někdo po telefonu něco výhodného nabízí, chce po nás osobní údaje atd. a my nemáme o nic takového zájem, můžeme užít například formulací: “Nerozumím tomu, co mi nabízíte, co říkáte;“ „Nemohu se soustředit,“ popřípadě: „Jsem rozrušený, nemocný;“ „Beru silné léky;“ „Nechci ty věci, které mi nabízíte!“ To, a jistě i mnohé jiné odmítavé věty jsou argumenty, které znemožní „podnikavcům“ telefonát použít jako důkazní materiál k uzavření smlouvy. Čím více „Ne“ v něm je, tím lépe. A vůbec nejlepší je nezapříst rozhovor a zcela neslušně položit sluchátko.  

 

 

Jana Flídrová

Občanská poradna

Oblastní charity Polička


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty