Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2012

Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl

V roce 2011 začala Farní charita Litomyšl realizovat dobrovolnické programy na pomoc dětem a zdravotně postiženým seniorům. Proškolení dobrovolníci pravidelně docházejí do zařízení Respitní péče Jindra, kde pomáhají s vyplněním a zpestřením volného času seniorů. Další část dobrovolníků provází děti ze základní školy při jejich volnočasových aktivitách jako jejich „starší kamarád“. Třetí část dobrovolníků pomáhá pracovníkům nízkoprahového zařízení Naděje, o.s., kde se podílí na vytváření kreativních a sportovních aktivit a doučování dětí. Vzhledem k mnoha  pozitivním ohlasům ze strany příjemců dobrovolnické služby i dobrovolníků, jsme se rozhodli založit Dobrovolnické centrum, které bude nadále koordinovat všechny osvědčené programy a napomáhat při uplatnění zájemců o dobrovolnictví.
Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl tedy pokračuje v programech na pomoc dětem  ve formě vysílání dobrovolníků do nízkoprahového zařízení Naděje o.s. a "starších kamarádů" pro děti ze základní školy.  Nadále probíhá program pro dobrovolníky, kteří věnují svůj čas seniorům v Jindrově vile.
Nově rozšiřuje program na pomoc zdravotně postiženým seniorům vysíláním dobrovolníků do dalších zařízení. Realizuje krátkodobé dobrovolnické akce, např. pomoc při Tříkrálové sbírce, údržbě zahrady kolem Jindrovy vily a zřizuje S.O.S. databázi dobrovolníků na pomoc při živelných katastrofách. Výhledově připravuje k realizaci další dobrovolnické programy, např. dopisování s vězni.

Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům včetně školení a odborné psychologické podpory (tzv. supervize) a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života občanské společnosti. Poskytuje poradenství v oblasti dobrovolnictví, realizuje výcviky dobrovolníků ve prospěch řady cílových skupin.
Pokud máte zájem o naše služby nebo zapojení se do dobrovolnických aktivit, kontaktujte nás na emailové adrese dobrovolnik@lit.cz nebo webových stránkách litomysl.charita.cz/dobrovolnicke-centrum.

 

 

Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty