Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2012

Policie ČR bude mít v Litomyšli své kontaktní a koordinační centrum

V rámci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje probíhá na devíti místech výstavba Kontaktních a koordinačních center. Jedním z devíti míst, kde bude centrum vybudováno, je také Obvodní oddělení policie Litomyšl, které najdete na adrese Ropkova 1142.
Jde o rozsáhlý projekt, který je z 85% spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci implementace Integrovaného operačního programu (Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“, oblast intervence 3.4 „ Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“).
Vybudované prostory by se měly stát přirozeným centrem organizace v případě jakýchkoliv vážných a mimořádných událostí nebo živelných katastrof, při nichž by tato místa fungovala jako klíčový prvek Integrovaného záchranného systému.
Hlavním cílem celého projektu je zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení, neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
Řídící orgánem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujícím subjektem je Odbor strukturálních fondů MV ČR, dále Centrum pro regionální rozvoj a integrovaný operační program.

 

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty