Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2012

Domov pod hradem Žampach otevřel novou pobytovou odlehčovací službu

Odlehčovací služba v Domově pod hradem Žampach je zřízena za účelem dočasného zastoupení osoby, která jinak doma pečuje o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a dočasné umístění ji umožní vytvořit si čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Tuto službu je možné poskytnout i na kratší časový úsek a opakovaně. V úhrnu to mohou být až tři měsíce v průběhu každého kalendářního roku. Odlehčovací služba v žampašském domovu je určena dětem nebo dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením starším 1 roku. Účelem této služby není trvalé nahrazení stávající péče, ale dočasná pomoc rodině s předpokladem návratu osoby, o kterou se stará zpět do rodiny.

Informace pro zájemce: Jan Škarka DiS., sociální pracovník

tel. 465 635 151, email: socialni2@uspza.cz 

Více na www.uspza.cz

Jan Škarka DiS., sociální pracovník


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty