Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2012

HASIČI OBČANŮM

Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou obyvatelstva před působením škodlivých látek a fyzikálních jevů v důsledku průmyslových havárií, nebo při použití zbraní hromadného ničení. Téměř dokonalou ochranu poskytují stálé tlakově odolné úkryty (speciální, většinou podzemní železobetonové stavby), které jsou určeny k ochraně osob při vojenském ohrožení, ale nelze je z mnoha důvodů využít k okamžité ochraně ohrožených osob např. v důsledku průmyslové havárie. V těchto případech je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budově – tzv. improvizované ukrytí a případně použít improvizované prostředky individuální ochrany.

Víte, jak se účinně chránit?

§  Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově (místnosti) od místa, kde vás zastihlo varování. Přirozené ochranné vlastnosti staveb výrazně snižují účinky škodlivin ve srovnání s volným prostorem.

§  Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od úniku nebezpečné látky a v centrální, nikoliv obvodové partii budovy.

§  Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte uzavřením oken a dveří a jejich oblepením páskou, uzavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy – klíčové otvory, dveřní výřezy pro poštu, větrání spíží a vyústění odsavače par.

§  Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu v zamořeném prostoru (např. při opuštění úkrytu při nařízené evakuaci) zabezpečíte použitím improvizovaných prostředků individuální ochrany v prvé řadě dýchacích cest, očí a povrchu těla.

§  Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě. V úkrytu vyčkejte do doby pominutí účinků škodlivin, respektive do doby vyhlášení evakuace.

                                                                                   

 

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty