Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2012

Dozorčí rady mají jednotné vedení

Pardubice (14. 5. 2012) - Dozorčí rady pěti nemocnic Pardubického kraje zasedaly od minulého týdne již v novém složení.  Na návrh valné hromady zvolili členové jednotlivých dozorčích rad ze svého středu předsedu. Ve všech případech nově stanul  v čele krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický.  Z  dalších osmi  obsadili místa ekonom Ivan Pilip, právník Rudolf Skoupý a bývalý ředitel regionální pobočky zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra Josef Diessl, tři patří zaměstnancům, po jednom zástupci města a koaliční strany.

„Jedná se o systémový krok z hlediska řízení krajského zdravotnictví. Nové složení dozorčích rad by mělo sjednotit  a zlepšit dohled nad hospodařením nemocnic zakládaných Pardubických krajem. Jednání dozorčích rad  potvrdila, že účast odborníků je nanejvýš potřebná. Fundované otázky  ekonomického charakteru na vedení nemocnic  jsou zárukou toho, že tyto  orgány konkrétní roli plní,“  vysvětluje princip jednotné  struktury orgánů akciových společností radní Netolický. Zdůraznil, že dozorčí rada musí plnit roli kontrolní a řešit konkrétní problémy: „V minulosti účast politiků  nezaručovala odbornou diskuzi nad složitými otázkami hospodaření.“

                                   

Magdalena Navrátilová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty