Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2012

Upozornění a zároveň žádost o pochopení pro občany Litomyšle a okolí

 

Upozorňujeme občany Litomyšle a okolních obcí, že z důvodu konání cyklistického závodu Author Cyklo Litomyšl budou ve dnech 8.-9. června 2012 probíhat následující dopravní omezení:

 

q  pátek 8. června 2012 od 17.00 hod - zákaz parkování na Smetanově náměstí (horní část – od radniční věže k hotelu Zlatá Hvězda (průjezd náměstím povolen)

q  sobota 9. června 2012 od 8.00 do 20.00 hod – úplné uzavření horní části náměstí (viz výše) pro veškerou dopravu

q  pátek 8. června od 17.00 – sobota 9. června do 18.00 hod. -  zákaz parkování v ulici Lidická (celá ulice - od křižovatky s ul Zámeckou až na konec ul. Lidické)

q  sobota 9. června od 8.00 do 20.00 hod – uzavřena silnice II/358 od křižovatky s místní komunikací ul Tyršova až do obce Němčice po křižovatku se silnicí III/36018. Dále uzavřena místní komunikace Smetanovo nám., ulice Lidická, Braunerovo nám. a ulice Šmilovského. Objízdné trasy budou vyznačeny.

q  po dobu výše uvedených uzavírek bude v ul. R. Stříteského obrácená jednosměrka.

q  sobota 9. června od 8.00 do 20.00 hod – uzavřen výjezd z ulice Prokešova na ulici Zámeckou. Uzavřeny výjezdy z ulic T.Novákové, P. Bezruče, Peciny, Osevní a všech dalších místních komunikací ústících na ulici Lidickou.

q  pátek 8. června od 17.00 – sobota 9. června do 18.00 hod. budou pro startující závodníky vyhrazeny parkovací plochy pod II. Základní školou a u zimního stadionu.

 

Veškeré uzavírky a objízdné trasy budou vyznačeny a zabezpečeny pořadatelskou službou.

Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a pokud to nebude nezbytně nutné, nepohybovali se po trase závodu, kde hrozí střet se závodníky (viz mapa jednotlivých tratí závodu na www.stratilek.cz ). Zejména se to týká cyklotrasy z Litomyšle (na konci ul. Lidické) směrem na obec Suchou. Dále upozorňujeme na omezení na silnici Litomyšl – Strakov, kde bude pořadatelskou službou zajišťován průjezd závodníků a řízena doprava.

Prosíme obyvatele a návštěvníky obcí Suchá, Strakov, Kozlov a Pazucha, aby byli vstřícní k průběhu celého závodu, neblokovali průjezdné cesty závodu svými auty a pokud možno vytvořili příjemnou atmosféru a povzbudili závodníky. Rovněž návštěvníky a turisty v přilehlých lesích prosíme o maximální opatrnost.

 

Veškeré podrobnosti, mapy a aktuální informace budou na www.stratilek.cz

 

Veronika Stratílková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty