Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2012

Kraj posílá pět milionů dobrovolným hasičům

 

 

                                   

 

 

 

Kraj posílá pět milionů dobrovolným hasičům

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo 12. dubna rozdělení pěti milionů korun pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Krajskou dotaci využijí sbory na zlepšení materiálně-technického vybavení. Pořizují si za tyto prostředky nejen zásahové obleky a přilby, ale zejména dopravní vozidla a další nezbytnou techniku.

 

„Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od státních stabilní. Navzdory stále sílícím úsporným opatřením drží kraj poslední čtyři roky dotaci ve stejné výši, protože dobrovolní hasiči sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně lidí a majetku, ale také v rozvoji společenského života v obcích,“ vysvětluje postoj kraje hejtman Radko Martínek. Peníze se rozdělují podle pravidel schválených na celé volební období. Obce podávají žádosti na kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdělení dotací posuzuje odborná komise, v níž jsou zastoupeni profesionální i dobrovolní hasiči. „Ti nejlépe vědí, jestli jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba peníze směřovat,“ dodává hejtman Martínek.

 

Starosta krajského Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon vždy informuje starosty okresních sdružení, návrh  rozdělení dotací konzultuje i s vedením HZS Pardubického kraje: „Dbáme na to, aby dotace byly rozdělovány rovnoměrně a reagovaly na potřeby hasičů v jednotlivých místech. Současně aby naplňovaly plošné pokrytí území kraje a předurčenost jednotek k zásahům.“ Starosta Bidmon je přesvědčený, že díky zavedenému systému se daří postupně obměňovat vozový park. Staré avie nahrazují mikrobusy, na které kraj přispívá částkou 120 tisíc korun.  

 

Rozdělení dotací za několik posledních let Pardubický kraj zveřejňuje na svých internetových stránkách, kde se každý může přesvědčit o tom, kolik peněz jednotlivé obce obdržely. „Krajské peníze jsou pouze příspěvkem, protože obce mají na základě zákona o požární ochraně povinnost zřizovat svoji jednotku a samozřejmě ji také materiálně i finančně zabezpečovat,“ vysvětluje princip podpory dobrovolných hasičů vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje Aleš Boňatovský.

 

Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek dobrovolných hasičů od roku 2002. Od té doby se částka vyšplhala z 800 tisíc korun až na 5 milionů. Změnil se také systém přidělování peněz. Určují ho jasná a všem dopředu známá pravidla, která jsou veřejně dostupná na webu Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci).    

 

Magdalena Navrátilová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty