Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2012

Hasiči občanům: Jak si zapamatovat, které složce patří které číslo?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Nabízím vám několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc. V podvědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná i 112 a 156.

 

Jak si zapamatovat, které složce patří které číslo?

Úplně jednoduše: poslední číslice u hasičů je „0" - představte si ji jako stočenou hadici k hašení. Poslední číslice u záchranky je „5" - lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A konečně poslední číslice u policie je „8" - připomíná policejní pouta.

Ale jak si zapamatovat 112? Na to existuje také velice jednoduchá pomůcka: 1+1=2.

 

Kdy a  které číslo volat?

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže:

150   Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

155   Zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158   Policie ČR - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu, atd.

156   Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.

112   Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty. Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Více informací naleznete na www.hzspa.cz.

 

Alena Cejpová,
HZS Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty