Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2012

Školství: Lesní mateřská školka „Skřítci z borovic“

V Chocni vzniká tzv. lesní mateřská školka (LMŠ), třetí školka tohoto typu v Pardubickém kraji, která chce nabídnout alternativu klasické předškolní výchově. LMŠ „Skřítci z borovic“ chce zahájit svůj provoz na jaře letošního roku. Beseda o lesní mateřské školce se uskuteční 21. března v 10.00 v Rodinném centru Beránek v Chocni na Jungmanově ulici 127.

Lesní mateřská školka představuje v Evropě moderní pojetí předškolní výchovy, jehož koncept se zrodil ve skandinávských zemích, kde je také vedle Německa stále nejrozšířenější. Koncept je postaven na myšlence „návratu dětí ke kořenům“, tedy ven do volné přírody (kde les a louky nahrazují zdi budov, kamínky, klacíky, kůra a kaštany pak klasické hračky), a to pod heslem hlásajícím neexistenci špatného počasí, jen špatného oblečení. V těchto školkách jsou uplatňovány pedagogické přístupy jako je waldorfská a montessori pedagogika, koncept Respektovat a být respektován či tradice Ligy lesní moudrosti. Cílem je, aby z dětí vyrůstaly rozvinuté osobnosti, které si váží sebe i ostatních.
Během posledních dvou let vzniklo v České republice více než třicet LMŠ. Jejich poměrně rychlý rozvoj je dán jistě i nedostatkem míst v tradičních školkách, které nezvládají příval dětí ze silných ročníků, ale nepochybně i atraktivitou tohoto výchovně vzdělávacího konceptu. Jak označení lesní mateřská školka napovídá, jedná se opravdu o školky, v nichž děti tráví většinu času venku, a to i v zimě! V těchto školičkách mohou děti venku ve spacácích i spát a také spí. Na podobné „extrémní“ zážitky je však nutné děti náležitě vystrojit a vybavit. Nejdůležitější je kvalitní obuv, kvalitní oblečení a jeho cibulovité vrstvení, dále karimatka, spí-li se, také spacáček a pochopitelně svačina do batůžku. Pro případ velmi nepříznivého počasí má každá LMŠ v záloze nějaké zázemí, například maringotku, týpí, jurtu či srub, kde děti nepřízeň počasí přečkají. V zimě pak jako doplněk školky podnikají výlety do knihoven, muzeí či divadel.
Děti se ráno shromáždí u zázemí školky, absolvují ranní kruh, tedy pozdravení a seznámení se s denním programem, pak vyrážejí do okolí (obvykle v počtu do 15 dětí, 2 pedagogů a možného pomocníka z řad rodičů). V každodenním programu, který navazuje na roční období, je kladen důraz na tvoření z různých přírodních materiálů. Rodiče však musí počítat s tím, že se děti z takové školky nebudou vracet vždy čisté. V programu LMŠ je důležitý moment různě starých dětí ve skupině, čímž se zcela přirozeně rozvíjí kooperace, kdy větší pomáhají menším či jim předávají své zkušenosti. Jinak je režim v LMŠ podobný jako v klasických školkách a členové Asociace LMŠ jsou dobrovolně vázáni dodržováním tzv. rámcového vzdělávacího programu.
Dlouhodobý pobyt v přírodě rozvíjí celkovou zdatnost dětí, tedy i obranyschopnost jejich organismů. Podle výsledků testů, které porovnávaly komunikační, sociální, pohybové a poznávací dovednosti dětí z běžných mateřinek a dětí z lesních školek, dosahovaly děti z lesních školek prokazatelně lepších výsledků.
Pokud vás téma zaujalo, více informací naleznete na stránkách www.skritcizborovic.netstranky.cz, www.lesnims.cz.

za občanské sdružení „Skřítci z borovic“ předsedkyně Bc. Zdeňka Kučerová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty