Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2012

Z regionu: MAS Litomyšlsko informuje

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci

V prosinci loňského roku vyhlásil MAS Litomyšlsko výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí, zájmová sdružení, církve, neziskové organizace, zemědělce a podnikatele. V této výzvě jsme zaznamenali doposud nejvyšší zájem žadatelů. Od září 2011, kdy jsme ohlásili možnost konzultací jednotlivých projektových záměrů, jsme v kanceláři MAS konzultovali 30 projektů různého zaměření. Nakonec bylo v termínu pro příjem žádostí přijato 21 žádostí o dotaci, 20 žádostí o dotaci bylo předáno hodnotitelům. Pro letošní rok činí finanční alokace 4 089 657 Kč, bude tedy možné podpořit přibližně 12 předložených projektů. Do 5. března budou zveřejněny výsledky 5. výzvy na internetových stránkách MAS Litomyšlsko (www.mas-lit.cz).

 

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko

Na podzim loňského roku jsme vyhlásili soutěž, ve které hodnotíme venkovské mateřské školy v regionu MAS Litomyšlsko. Hlavní myšlenkou soutěže je ohodnotit nejlépe fungující mateřskou školu v regionu, která získá finanční odměnu 10 000 Kč, věnovanou firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. Finanční cenu získá i 2. a 3. místo. Předmětem hodnocení je úroveň vybavení a poskytovaných služeb mateřských škol a výtvarný projekt, ve kterém paní učitelky a děti vytvoří svou představu „Školky snů“. Součástí hodnocení bude také fyzická kontrola v mateřské škole, kde bude zjišťovaný vztah pedagog – dítě.

Do soutěže se přihlásilo celkem 8 mateřských škol. Rádi bychom touto formou informovali veřejnost, že se může zapojit do hlasování o nejhezčí výtvarný projekt na internetových stránkách MAS Litomyšlsko (www.mas-lit.cz/projekty) nebo přímo ve vestibulu Kulturního domu Poříčí u Litomyšle, kde budou výtvarné projekty vystaveny do 31. března od 8.00 do 17.00 nebo při akcích zde pořádaných. Do tohoto termínu můžete také hlasovat na internetových stránkách MAS Litomyšlsko. Věříme, že se zapojíte do této soutěže a podpoříte tak úsilí zúčastněných mateřských škol.

 

Ivona Opletalová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty