Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2012

Školství: Gymnazisté slaví úspěchy v technice i historii

Litomyšlské Gymnázium Aloise Jiráska zaznamenalo v poslední době mnohé úspěchy studentů na odborných soutěžích v České republice i v USA. Gymnazisté úspěšně reprezentují výsledky své práce ve středoškolské odborné činnosti nebo na  festivalu   vědy a techniky Amavet. O úspěších informovala ředitelka Ivana Hynková hejtmana Radko Martínka.

Kamenné kříže a křížové kameny, tak se jmenuje odborné pojednání gymnazisty Matěje Kmoška. Mapuje historii kamenných svědků minulosti na území okresu Svitavy. Práce vynesla studentovi třetího ročníku první místo v celostátní soutěži středoškolské odborné činnosti. S výsledky bádání seznámil hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka při  návštěvě školy.

Hejtman, bývalý středoškolský učitel a vystudovaný historik, ocenil Kmoškovu práci, v níž zdokumentoval osudy kamenných objektů. „Nejen že prohloubil své znalosti, ale  zdokumentoval jejich současný stav ve srovnání s minulostí. Matějovu práci považuji  za záslužnou, protože tyto památky ubývají. Naučil se také pracovat s odkazy a archivními materiály.“ Jak uvedla ředitelka Hynková,  takovéhoto úspěchu dosud žádný z litomyšlských gymnazistů nedosáhl. „Matěj Kmošek navíc patřil vůbec k nejmladším autorům odborných prací a sklidil tak mimořádné uznání,“ komentovala ředitelka umístění gymnazisty v celostátní soutěži.

Studenti gymnázia dosahují také vynikajících výsledků v technických oborech. Na festivalu vědy a techniky Amavet 2011 zazářili Filip Naiser s vynálezem programu pro handicovapované, kteří ovládají počítač pomocí okohybných svalů. Rok před ním zase obstála ve světové konkurenci s konstrukcí robota trojice českých středoškoláků Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král. Svá díla přestavili talentovaní vynálezci v americkém Texasu. Za úspěchy stojí jejich učitelé, kteří  se studentům věnují ve školním klubu Amavet. Ředitelka Hynková zavedla hejtmana do prostor klubu, kde se věnují praktickým činnostem od primy až do absolutoria. Současně seznámila hejtmana se záměrem modernizace laboratoře.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty