Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 2/2012

Školství: Jiný způsob výuky čtení – Sfumato – ve Speciální základní škole a mateřské škole Litomyšl

Od podzimu se ve Speciální základní škole a mateřské škole Litomyšl začala scházet téměř čtyřicítka pedagogů z blízkého i dalekého okolí, ze speciálních i běžných základních škol, která proniká do metody výuky čtení Sfumato. Zakladatelkou této jiné (záměrně nepíšu nové, protože už je léty odzkoušená) metody je PhDr. Mária Navrátilová, která tuto metodu formulovala už v roce 1974 a v součinnosti s dalšími odborníky (např. prof. Matějčkem) dalších 11 let ověřovala její platnost v praxi na různých typech škol.
Sfumato je založeno na sladění zraku, dechu, hlasu a sluchu. Při této metodě nikdy nevznikají špatné návyky čtení (dvojí a trojí čtení, vracení se v textu). Každé dítě si zvolí vlastní tempo, při kterém oči mají dostatek času, aby si zafixovaly čtené písmeno. Děti se nejprve učí číst pomalu, jejich čtení připomíná melodii. Spojují dvě, později tři a čtyři písmena, až se celý proces zautomatizuje a zrychlí. Tato metoda je velmi vhodná i pro reedukaci i pro výuku dětí se specifickými poruchami učení, protože při této metodice se tyto poruchy vůbec nemusí projevit.
Roste počet špatně čtoucích dětí a těch, kterým chybí základní porozumění čtenému textu. V naší škole jsme se rozhodli, že uděláme všechno pro to, aby naši žáci měli do čtení chuť a zlepšili se v chápání textu. Po prvních jednotlivých pokusech v našich třídách jsme si zatím ověřili to, že tato metoda děti baví, protože se dotýká všech jejich smyslů a je zábavná pro děti i učitele.

Mgr. Ludmila Sršňová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty